Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O PLATAMA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS”, br. 113/17, 95/18, 86/19 i 157/20), naslov iznad člana 32. menja se i glasi:

“Utvrđivanje osnovice u jedinicama lokalne samouprave za 2025. godinu”.

U članu 32. reči: “2022. godinu” zamenjuju se rečima: “2025. godinu”.

Član 2.

U članu 38. reči: “2023. godine” zamenjuju se rečima: “2026. godine”, a reči: “2021. i 2022. godini” zamenjuju se rečima: “2024. i 2025. godini”.      

Član 3.

U članu 42. reči: “2022. godine” zamenjuju se rečima: “2025. godine”, a reči: “2023. godine” zamenjuju se rečima:”2026. godine”.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlog za donošenje Zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave je potreba da se utvrdi novi rok za početak primene Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, u skladu sa predloženom izmenom Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (“Službeni glasnik RS”, br. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19 i 157/20).       

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Nacrta zakona menja se naslov i član 32. Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave kojim se uređuje način utvrđivanja osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave prilikom prelaska na nov sistem plata, odnosno za 2025. godinu i naredne dve budžetske godine.

Članom 2. menja se član 38. Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno propisuje da se odredbe o nagrađivanju službenika po osnovu rezultata rada određivanjem većeg koeficijenta primenjuju počev od 2026. godine, a na osnovu ocena ostvarenih u 2024. i 2025. godini.

Članom 3. menja se član 42. navedenog zakona redefinisanjem rokova od kojih počinje primena pojedinih odredaba navedenog zakona.

Članom 4. uređuje se stupanje ovog zakona na snagu.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 27.10.2021.
Naslov: Redakcija