Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM AGENCIJAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA KOJE JE OSNOVALA REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS”, br. 47/18, 95/18, 86/19 i 157/20), naslov iznad člana 28. menja se i glasi:

“Utvrđivanje osnovice za 2025. godinu”.

U članu 28. reči: “2022. godinu” zamenjuju se rečima: “2025. godinu”, reči: “2022. godini” zamenjuju se rečima: “2025. godini”, a reči: “2021. godinu” zamenjuju se rečima: “2024. godinu”.          

Član 2.

U članu 33. reči: “2022. godine” zamenjuju se rečima: “2025. godine”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlog za donošenje Zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave je potreba da se utvrdi novi rok za početak primene tog zakona, u skladu sa predloženom izmenom Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (“Službeni glasnik RS”, br. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19 i 157/20).                                  

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. menja se naslov iznad člana i član 28. Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, redefinisanjem roka za utvrđivanje osnovice za obračun i isplatu plata za 2025. godinu, tako da se primenom ovog zakona i zakona kojim se uređuje sistem plata zaposlenih u javnom sektoru troškovi za plate i druga primanja zaposlenih kreću u okviru raspoložive mase sredstava za plate utvrđene donetim finansijskim planovima. Planiranje ukupnih sredstava za plate zaposlenih u 2025. godini vrši se na osnovu elemenata na osnovu kojih su planirana ta sredstva za 2024. godinu.

Članom 2. menja se odredba člana 33. Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, odlaganjem početka primene tog zakona.

Članom 3. uređuje se stupanje ovog zakona na snagu.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 27.10.2021.
Naslov: Redakcija