Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV ZA UČESTVOVANJE U POSTUPKU DODELE KONCESIJE ZA POVERAVANJE OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI JAVNOG PREVOZA PUTNIKA NA NOĆNIM LINIJAMA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA: Rok za dostavljanje ponuda je 21. decembar 2021. godine


Grad Beograd dodeliće na 10 godina koncesiju za javni prevoz putnika na noćnim linijama u Beogradu.

Sekretarijat za javni prevoz objavio je u subotu javni poziv za domaća i strana, pravna i fizička lica koja su zainteresovana da učestvuju u postupku dodele koncesije za obavljane komunalne delatnosti javnog prevoza putnika na noćnim linijama na teritoriji grada Beograda.

Da bi učestvovao u postupku, zainteresovani ponuđač treba da poseduje ukupno (uključujući rezervna vozila) 30 solo autobusa, četiri zglobna autobusa, i devet minibus autobusa. Takođe sva prijavljena vozila ne smeju biti starija od 10 godina, na dan otvaranja ponuda, piše u pozivu.

Kako se dalje objašnjava, ponuđač može da navede visinu koncesione naknade po vozilu (ne računajući rezervna vozila) koja je jednaka ili viša od 85 evra.

Ukoliko dve ili više ponuda budu imale identičan iznos koncesione naknade, ugovor će biti dodeljen ponuđaču čiji je izabrani vozni park ima manju prosečnu starost, navodi se u javnom pozivu.

Rok za dostavljanje ponuda je 21. decembar.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 26.10.2021.
Naslov: Redakcija