Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O BEZBEDNOSNIM SEDIŠTIMA: Deca niža od 135 centimetara moraju se voziti u homologovanim bezbednosnim sedištima


Na snagu je stupio novi Pravilnik o bezbednosnim sedištima ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020), kojim se propisuje način prevoženja dece u bezbednosnom sedištu i uslovi koje ono mora da ispunjava.

Pravilnikom je propisano da bezbednosno sedište mora biti homologovano, odnosno da najmanje ispunjava jednoobrazne tehničke uslove propisane UNECE pravilnicima 44/03 ili 129. Takvo sedište mora nositi oznaku "E", sa odgovarajućim brojem države koja je izdala homologaciju, homologacioni broj, naziv kategorije bezbednosnog sedišta, masu, odnosno visinu deteta. Bezbednosna sedišta dele se u dve klase - potpuno (integralno - može se pričvrstiti sopstvenim kaiševima) i nepotpuno (neintegralno - zahteva upotrebu sigurnosnog pojasa vozila).

Bezbednosna sedišta se, prema težini deteta, razvrstavaju u pet grupa. Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018, 23/2019 i 128/2020 - dr. zakon), u kolima na prednjem sedištu ne sme da se prevozi dete mlađe od 12 godina, a u odgovarajućem homologovanom bezbednosnom sedištu moraju se prevoziti deca niža od 135 centimetara.

Kazna za nekorišćenje auto-sedišta iznosi 5.000 dinara. Ukoliko se dete prevozi u krilu na prednjem sedištu, predviđena je kazna od 20.000 do 40.000 dinara, kao i pet do sedam kaznenih poena. Najveća kazna, novčana od 100.000 do 120.000 dinara ili minimum 15 dana zatvora, predviđena je ukoliko se dete prevozi na mestu koje nije predviđeno za sedenje.

Grupe sedišta:

  • l Grupa 0 - za bebe lakše od 10 kg
  • l Grupa 0+ - za decu težine manje od 13 kg
  • l Grupa I - za decu koja su teška od 9 do 18 kg
  • l Grupa II - za decu koja imaju od 15 do 25 kg
  • l Grupa III - za decu težine od 22 do 36 kg
Izvor: Vebsajt Kurir, 31.10.2020.
Naslov: Redakcija