Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM: Apoteke dužne da prime lekove sa isteklim rokom trajanja


Farmaceutski otpad može da predstavlja veliki problem ukoliko se pravilno ne odlaže. Iako je Zakonom propisano da građani u apotekama predaju takav otpad, on neretko završava u kontejnerima. Lokalni ombudsman i "Inženjeri zaštite životne sredine" bavili su se tom problematikom.

Sve apoteke u Srbiji dužne su da prime lekove sa isteklim rokom trajanja, koje im donesu građani. Tako stoji u Zakonu o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon). Međutim, u praksi retko koja to zaista i čini. Te tako, farmaceutski otpad završava u kontejnerima, kanalizaciji i tako zagađuje i zemlju i vodu. A građani, uglavnom zbunjeni. Šta sada činiti?

Da su građani voljni svoj farmaceutski otpad da predaju apotekama i da mali broj apotekarskih ustanova na to pristaje, pokazala su istraživanja Lokalnog ombudsmana, kao i Inženjeri zaštite životne sredine. A glavni problem je - ko će to da plati?

"Kada smo radili to neko istraživanje pre nekoliko godina, shvatili smo da su građani dobro edukovani, međutim da je problem u nekim daljim propisima, u stvari u stručnom radu", ističe Marina Popov Ivetić, lokalni ombudsman grada Novog Sada.

"Trenutna zakonska procedura nije do kraja definisala na koji način će sredstva koja su neophodna da se predaju za bezbedno uklanjanje farmaceutskog otpada stići do onih koji ga prikupljaju, u ovom slučaju –apoteke", kaže Igor Jezdimirović iz Udruženja " Inženjeri za zaštitu životne sredine."

Nedostatak novca ili prostora za skladištenje su jedan od glavnih razloga, dok je mali broj onih koji su svetli primer dobre prakse.

Ljiljana Kaić, sanitarno- ekološki inženjer Apotekarske ustanove Subotice, navodi: "Mi imamo dobru saradnju sa lokalnom samoupravom koji su nam pomagali sa odnošenjem tog farmaceutskog otpada koji smo prikupljali od građana, onaj farmaceutski otpad koji smo sami generisali to smo sami i plaćali."

U kompaniji koja sakuplja opasni otpad iz pojedinih apoteka iz Kikinde i Subotice kažu da su nekad bili najveći izvoznici opasnog otpada.

"Nažalost, ta praksa ima silaznu putanju i dok zakon ne bude čvrsto poštovan, dok se dosledno ne poštuju odredbe članova Zakona o upravljanju otpadom, mislim konkretno na član 56, toga će biti sve manje", naglašava Vladimir Dragović, Predsednik saveta za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Vojvodine.

Promena propisa ili novi Zakon, koji bi još preciznije definisao upravljanje otpadom, kao i njegova striktna primena, jedini su način da se uredi ta oblast, a time i zagađivanje životne sredine, bar kada su lekovi i zdravstveni otpad u pitanju, svedu na minimum.

Izvor: Vebsajt RTV, Sanja Čavić, 31.10.2020.
Naslov: Redakcija