Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA RS: Utvrđen Predlog zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličnog pisma


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličnog pisma, čiji je cilj negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, kao i kulturnih i tradicionalnih vrednosti i pospešivanje njegove upotrebe u javnom životu, s obzirom na istorijski, kulturni i identitetski značaj.

Zakonska rešenja imaju za cilj očuvanje ćiriličkog pisma kao matičnog pisma srpskog jezika i predstavljaju mere koje su obavezujućeg i stimulativnog karaktera u negovanju srpskog jezika i pisma, a čije će predlaganje, praćenje i analiziranje sa stručnog stanovišta, kao i samo sprovođenje u javnom životu, obavljati poseban Savet Vlade za srpski jezik.

Obavezujuće mere odnose se na subjekte koji posluju ili obavljaju delatnost sa većinskim učešćem javnog kapitala, a stimulativne su prvenstveno usmerene na privatni sektor, kao i na sredstva javnog informisanja u privatnom vlasništvu, s obzirom na njihov značaj u javnom životu i odnose se na mogućnost ustanovljavanja, poreskih i drugih administrativnih olakšica za subjekte u privatnom sektoru koji se odluče da u svom radu i poslovanju koriste ćiriličko pismo.

Vlada je usvojila izmenjen i dopunjen Predlog zakona o sprečavanju korupcije kojim su usvojene preporuke Grupe država za borbu protiv korupcije Saveta Evrope (GRECO), čija je članica i Srbija, a koje se odnose na dalja usklađivanje u pristupnom procesu i reforme koje država sprovodi u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije.

Na sednici je data saglasnost Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje da izvrši isplatu novčane pomoći u iznosu od 5.900 dinara korisnicima penzija, korisnicima privremene naknade – invalidima rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti i invalidnoj deci – korisnicima privremene naknade kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Za sve one koji su ostvarili pravo zaključno sa 13. septembrom 2021. godine, isplata novčane pomoći vršiće se počev od 22. septembra, a korisnicima kojima rešenja o priznavanju prava budu doneta nakon 13. septembra, isplata će biti izvršena jednokratno, nakon uspostavljanja isplate prava.

Članovi Vlade doneli su odluku o osnivanju Obrazovno-naučnog centra "Jastrebac", koji će predstavljati naučno-nastavnu bazu svih univerziteta u Republici Srbiji za oblast prirodnih nauka i zaštite životne sredine.

Ovaj obrazovno-naučni centar imaće važnu ulogu u organizovanju rada istraživačke stanice posvećene prirodnim naukama, ekologiji i zaštiti životne sredine, organizovanju naučnih skupova, naučno-obrazovnih okruglih stolova, radionica, seminara i kampova u oblasti nauke i obrazovanja.

Sa centrom će u oblasti prirodnih nauka, a u cilju unapređivanja rada studenata sarađivati Poljoprivredni fakultet u Kruševcu Univerziteta u Nišu i Akademija strukovnih studija Šumadija, odsek Kruševac.

Izvor: Vebsajt Vlade, 02.09.2021.
Naslov: Redakcija