Zastava Bosne i Hercegovine

INICIJATIVA ZA IZJEDNAČAVANJE PRAVA PREDUZETNICA SA ZAPOSLENIM ŽENAMA


Udruženje "Mame Su Zakon" i Digitalna zajednica pokrenuli su peticiju za poboljšanje položaja majki preduzetnika. Kako navode cilj im je da se položaj žene preduzetnice koja se odluči da postane majka izjednači sa zaposlenim ženama.

Dva udruženja navode tri svoja zahteva:

  • Pravo na pun iznos naknade u toku trudničkog odsustva za preduzetnice koje privremeno ne odjave obavljanje delatnosti.
  • Pravo na pravičan obračun naknade na osnovu kojeg bi preduzetnice imale uplaćene doprinose za obavezno socijalno osiguranje u toku porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta.
  • Jednakost u korišćenju prava odsustva sa rada radi nege deteta.

Objašnjava se da su ti zahtevi važni jer jedna preduzetnica kada odluči da postane majka nailazi na sledeće probleme:

  • Ako želi da nastavi poslovanje njene preduzetničke agencije neće dobiti punu naknadu od države za trudničko odsustvo, već samo 50% naknade.
  • Nisu joj uplaćeni doprinosi u toku porodiljskog i odsustva sa rada radi nege deteta.
  • Za rođeno treće i svako naredno dete ona nema pravo na odsustvo u trajanju od 2 godine kao zaposlene žene, već samo godinu dana.
  • Ne može da prenese na partnera pravo odsustva sa rada radi nege deteta, kao što to može zaposlena žene.

"Potrebna nam je Vaša pomoć da ovim ženama obezbedimo ravnopravne uslove korišćenja prava na trudničko, porodiljsko i odsustvo sa rada radi nege deteta. Budite deo naše borbe i potpišite peticiju", dodaje se u saopštenju.

Potpisivanju peticije koju je do sada podržalo više od 18 hiljada ljudi može da se pristupi putem sledećeg LINKA.

Više informacija o ovoj inicijativi može da se pronađe na sledećem LINKU.

Peticija je upućena Ratku Dmitroviću, ministru za brigu o porodici i demografiju, Dariji Kisić Tepavčević, ministarki za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i Ani Brnabić, predsednici Vlade Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 30.08.2021.
Naslov: Redakcija