Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O KULTURI: Treba da se obezbedi zastupljenost od najmanje 40 odsto predstavnika manje zastupljenog pola


Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije usvojili su Zakon o izmenama Zakona o kulturi i Zakon o izmeni Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti.

U izmenama Zakona o kulturi navodi se da predlog ministra za izbor Nacionalnog saveta za kulturu treba da obezbedi zastupljenost od najmanje 40 odsto predstavnika manje zastupljenog pola.

Propisano je i da sastavi upravnih odbora ustanova kulture treba da obezbede zastupljenost od najmanje 40 odsto predstavnika manje zastupljenog pola, kao i nadzorni odbori.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić je rekla da je izmenama tog zakona predloženo da nadzorni odbori ustanova kulture od tri člana imaju najmanje 40 odsto predstavnika manje zastupljenog pola, kao i da od 11 članova Nacionalnog saveta za kulturu bude najmanje 40 odsto predstavnika manje zastupljenog pola.

Usvajanjem izmena Zakona o kulturi taj propis je usaglašen sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti.

Izmenama Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti propisuje se da se za direktore biblioteka imenuju osobe koje imaju visoko obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva u kulturi, s tim da ispunjavaju i druge uslove utvrđene statutima biblioteka.

Izvor: Vebsajt N1, 29.07.2021.
Naslov: Redakcija