Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O RAČUNOVODSTVU: Dana 4. avgusta ističe rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu


Agencija za privredne registre obaveštava pravna lica, odnosno preduzetnike koji primenjuju Zakon o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013, 30/2018 i 73/2019 - dr. zakon), a još uvek nisu dostavili svoje redovne godišnje finansijske izveštaje sa odgovarajućom dokumentacijom za 2019. godinu, da rok za njihovo dostavljanje ističe u utorak, 4. avgusta 2020. godine.

Do tog roka  očekuju da još oko 25.000 obveznika  dostavi  svoje izveštaje, za čije dostavljanje je izuzetno ove godine produžen rok, u skladu sa Uredbom o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika...

Do sada je 246.264 obveznika ispunilo ovu obavezu. Od tog broja 189.934 obveznika dostavilo je redovne godišnje finansijske izveštaje istovremeno sa podacima za statističke potrebe, 28.046 je dostavilo izjave o neaktivnosti, dok je redovne godišnje finansijske izveštaje samostalno dostavilo 28.284 obveznika.

Imajući u vidu činjenicu da će veliki broj obveznika svoje izveštaje pripremati i dostavljati i tokom vikenda, Agencija za privredne registre je za utorak, 4. avgusta, do ponoći, kada ističe rok za predaju ovih izveštaja, obezbedila dežurstva u Registru finansijskih izveštaja i Servis desku, radi pružanja stručne pomoći u vezi sastavljanja i dostavljanja finansijskih izveštaja i tehničke podrške obveznicima, koja je i inače redovno dostupna radnim danima u Agenciji.

Takođe, podseća da se na internet stranici Agencije, u okviru Registra finansijskih izveštaja, mogu pronaći sve relevantne informacije odnosno instrukcije u vezi sa dostavljanjem redovnog godišnjeg finansijskog izvštaja za 2019. godinu, u formi pravila, tehničkih i korisničkih uputstava, kao i video uputstava.

U cilju efikasnije organizacije rada i blagovremenog dobijanja odgovora na postavljena pitanja, pozivaju obveznike da sporna  pitanja, u zavisnosti od njihove prirode, šalju na pravilno opredeljenu elektronsku adresu, i to:

-       za rešavanje pitanja u vezi primene PIS FI sistema ili problema sa potpisivanjem korisnici se mogu obratiti na elektronsku adresu sd@apr.gov.rs,

-       za dodatna objašnjenja u vezi dostavljanja izveštaja koja ne možete naći na internet stranici Agencije i u korisničkim uputstvima za sastavljanje i dostavljanje izveštaja, na raspolaganju je mejl adresa finizvestaji@apr.gov.rs,  i

-       za ažuriranje statusnih podataka ili podataka o zakonskom zastupniku potrebno je uputiti reklamaciju na elektronsku adresu obveznicifi@apr.gov.rs .

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 31.07.2020.
Naslov: Redakcija