Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: Advokati ukazuju da predložene izmene pogoduju bankama i velikim advokatskim kancelarijama


Zakon o parničnom postupku nije običan zakon. To je osnovni i elementarni propis pomoću koga građani Srbije ostvaruju svoja subjektivna prava i predstavlja okvir za rad advokata, navode predstavnici advokature koji zahtevaju da se Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku povuče iz procedure.

- Nismo bili obavešteni o kakvim novim odredbama se uopšte razgovara - rekla je advokat Jelena Pavlović na protesnom skupu koji je u ponedeljak bio spontano organizovan ispred Advokatske komore Srbije u Dečanskoj ulici. Advokati su tada simbolično na deset minuta blokirali Terazijski tunel u znak upozorenja da će obustaviti rad ukoliko predloženi nacrt bude usvojen.

Smatraju da bi primenom tih odredaba vođenje parnice bilo rezervisano samo za uski krug ljudi koji mogu da finansiraju spor, a otežan je i pristup sudu zbog toga što predložene izmene insistiraju na elektronskoj komunikaciji sa sudovima i skeniranju dokumenata.

Advokat Zora Dobričanin Nikodinović naglasila je da je reč o osnovnom sistemskom zakonu "i tu ne sme da se lomi preko kolena".

- Zakon o parničnom postupku (ZPP) i Zakonik o krivičnom postupku (ZKP) su azbuka pravosuđa i sudskih postupaka i odluka. Procesne norme moraju da budu potpuno jasne da ne ostavljaju prostor za različita tumačenja. Ovde to nije slučaj. Mnoga predložena rešenja su apsolutno neprihvatljiva i ne doprinose unapređenju pristupa pravdi već naprotiv - građane udaljavaju i onemogućavaju u tome, a mnoga prava se relativizuju i osujećuje se do sada dostignuti nivo ljudskih prava - navela je Zora Dobričanin Nikodinović.

Dodala je da Nacrt izmena i dopuna ZPP-a pogoduje samo bankama i najvećim advokatskim kancelarijama i advokatskim ortačkim društvima, koji mogu sebi da priušte da imaju u svom sastavu i IT stručnjake bez kojih po ovom nacrtu nije moguće podneti ni tužbu, ni žalbu, ni priloge uz njih, ni predlog za privremenu meru.

- Predviđena je isključivo elektronska dostava, u situaciji gde ogroman broj advokata starijih od 45 godina i dalje ne koristi mejl, internet uopšte, ne poznaje rad na kompjuteru i podneske i dalje kuca na "olimpiji" a kopije na peliru i indigu. Uvođenjem isključivo elektronske komunikacije suda, s jedne strane, i stranaka i advokata s druge strane, ogroman broj advokata bi ostao bez posla - napomenula je ona.

Smatra da zakon strankama mora ostaviti mogućnost izbora da li će podnositi sudu dokumenta u elektronskom ili u papirnom obliku. Međutim, ovaj nacrt insistira na pojmovima kao što su "digitalizovani dokument", "elektronski dokument", "kvalifikovani elektronski potpis" i "elektronski pečat".

Advokati skreću pažnju i na uvođenje retroaktivnosti u parnične postupke, što bi narušilo pravnu sigurnost. Takođe ukazuju i da je nedopustiva odredba o odbačaju tužbe ukoliko stranka ne plati taksu. Naglašavaju da je neophodno povući predlog nacrta izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku u celini, a ne samo u nekim pojedinostima. Smatraju da treba da učestvuju u izradi izmena i dopuna i da rad na tome može da sačeka septembar.

Advokat Jelena Pavlović navela je da predložene izmene ZPP-a ne samo da na bi povećale efikasnost pravosuđa već bi potpuno urušile pravni sistem naše zemlje. Advokati su na protestu rekli da je nekoliko predstavnika advokature bilo u radnoj grupi koja je sačinila nacrt izmena i dopuna, ali da uprkos tome advokatska javnost nije bila blagovremeno obaveštena o konkretnim predlozima koji, po mišljenju većine, krše ljudska prava svih građana Srbije u parničnom postupku, kao i da su takvi predlozi došli "iz određenih interesnih grupa".

Članovi Upravnog odbora Advokatske komore Beograda (AKB) predložili su da se hitno sazove sednica UO i zauzme stav u vezi sa predlogom nacrta izmena i dopuna ZPP-a i učešća pojedinih advokata u radnoj grupi Ministarstva pravde koja je usvojila taj predlog. Na pomolu je verovatno novi raskol u advokaturi, jer navode da ukoliko predsednik AKB ne postupi po njihovom predlogu i ne sazove sednicu i opstruiše rad i održavanje sednice UO AKB, kao lice ovlašćeno da preduzme sve potrebne radnje u cilju održavanja te sednice određuje se advokat Dragoslav Ljubičanović, na osnovu Statuta AKB.

Osnovni cilj novih zakonskih rešenja je ubrzanje i unapređenje postupka, radi lakšeg i bržeg ostvarenja zaštite subjektivnih prava pred sudom, rekao je sudija Dragiša Slijepčević, predsednik Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda (VKS) i radne grupe za izradu nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (ZPP). U izjavi za Tanjug sudija je odbacio tvrdnje advokata da se ovim izmenama građanima onemogućava pristup sudu.

U nacrtu je izmenjeno, dopunjeno ili iznova napisano ukupno 135 članova važećeg ZPP-a, a jedna od bitnih izmena odnosi se na mesnu nadležnost, čime će se rasteretiti najopterećeniji - beogradski sudovi. To znači da bi se sporovi protiv države i njenih organa vodili u sudovima na čijoj se teritoriji nalazi prebivalište tužioca, a ne tuženog, kako je to do sada bilo.

Na taj način će se izvršiti disperzija tih predmeta. Ovim rešenjima uvodi se i procesna disciplina, a predviđena je i promena načina dostave uvođenjem elektronske komunikacije sa sudom.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 27.05.2021.
Naslov: Redakcija