Zastava Bosne i Hercegovine

PORESKA UPRAVA OBJAVILA TEHNIČKI VODIČ SA USLOVIMA I KARAKTERISTIKAMA ELEMENATA ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA RADI ODOBRAVANJA ZA UPOTREBU U SISTEMU E-FISKALIZACIJE


Poreska uprava objavila je Tehnički vodič sa uslovima i karakteristikama elemenata elektronskog fiskalnog uređaja radi odobravanja za upotrebu u sistemu e-fiskalizacije.

Od 1.1.2022. godine u primeni je novi Zakon o fiskallizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020 - dalje: Zakon) koji omogućava dostavljanje podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi u realnom vremenu u trenutku prometa na malo, čime se osigurava da se svaki promet dobara i usluga na malo, kao i svaki primljeni avans za budući promet na malo, evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja i time efikasnije prati i kontroliše svaki obveznik fiskalizacije, u slučaju procene postojanja rizika od izbegavanja plaćanja poreza.

Na osnovu ovlašćenja iz Zakona, doneti su podzakonski akti koji bliže uređuju novi model fiskalizacije. O novim pravilnicima i uredbama detaljno smo pisali u komentarima:

- "KOMENTAR NOVODONETIH PRAVILNIKA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O FISKALIZACIJI • Za potrebe sprovođenja novog Zakona o fiskalizaciji koji je u primeni od 1. januara 2022. godine, Ministar finansija doneo je šest novih pravilnika kojima se uređuju pitanja čuvanja, zaštite i dostavljanja podataka Poreskoj upravi, provere prijavljenih fiskalnih računa, izdavanja i korišćenja bezbednosnog elementa, vrstama fiskalnih računa i transakcijama, dostavljanja podataka o poslovnom prostoru •" i

- "KOMENTAR NOVODONETIH UREDBI U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O FISKALIZACIJI • Novom uredbom manji broj delatnosti izuzet od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalnog uređaja od 1. januara 2022. godine; predviđeni elementi i vrste novih fiskalnih uređaja, kao i način njihovog korišćenja i odobravanja od strane Poreske uprave •",

koje smo objavili u štampanom izdanju časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", br. 258/259, kao i u elektronskom izdanju časopisa u okviru baze Paragraf Lex. Za primenu pojedinih odredbi Zakona i navedenih podzakonskih akata, Poreska uprava je na svom sajtu objavila ovaj Tehnički vodič.  

Izvor: Redakcija, 02.06.2021.