Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODRŽAN OKRUGLI STO ADVOKATSKE KOMORE BEOGRAD NA TEMU IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU


Imajući u vidu činjenice da je dana 19.05.2021. godine Ministarstvo pravde RS objavilo nacrt predloga Zakona o izmenama i dopunama zakona o parničnom postupku i otvorilo javnu raspravu, da javna rasprava o predloženim rešenjima traje izuzetno kratko, da predložene izmene zakona sadrže rešenja koja su problematična za advokaturu, da je reč o izmeni procesnog zakona koji je od suštinskog značaja za položaj advokata AK Beograda je 1.6.2021. godine organizovala Okrugli sto na temu "Primedbe AK Beograda na predlog zakona o izmenama i dopunama ZPP ", koji je vodio predsednik komore Jugoslav Tintor, a na kojem su sve zainteresovane kolege mogle izneti svoje stavove o predloženim izmenama ovog zakona.

O rezultatima rada okruglog stola, Skupština će biti izveštena kroz uvod u diskusiju o ovoj tački dnevnog reda, koja je predložena kao dopuna dnevnog reda za redovnu sednicu Skupštine AK Beograda koja je već zakazana za 05.06.2021.godine u 11,00 časova u Velikoj dvorani Sava Centra.

Time će biti obezbeđene pretpostavke da Skupština AK Beograda blagovremeno zauzme stav povodom spornih zakonskih rešenja, dostavi primedbe u toku javne rasprave i donese odgovarajuće odluke o daljim aktivnostima ukoliko primedbe ne budu uvažene.

Na Okruglom stolu je rečeno da advokatura Beograda mora podići glas protiv ovog "normativnog eksperimenta" i jasno stati u odbranu prava građana na pravično suđenje, polazeći od principa da je za delotvorno zastupanje pred sudom nužno obezbediti kvalitetne zakonske pretpostavke.

Izvor: Redakcija, 02.06.2021.