Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIKA OD ZARAZNIH BOLESTI: NALED predlaže izmene Zakona, kako bi ministar zdravlja mogao ovlastiti direktora Agencije za lekove i medicinska sredstva da u kriznim situacijama može doneti odluke za ubrzani uvoz lekova i opreme


Pravovremeno definisanje procedura u zdravstvu u kriznim situacijama kako bi se izbegle nestašice zaštitne opreme i pojedinih lekova i omogućio interventni uvoz medicinskih sredstava, kao i uključenje privatnog sektora, ključna je preporuka NALED-a za sprečavanje mogućeg novog talasa COVID-19 virusa.

Kako je saopšteno, NALED-ov Savez za zdravstvo dostavio je predsednici Vlade, Ministarstvu zdravlja, RFZO-u i Agenciji za lekove predlog mera za ubrzani uvoz robe, aktiviranje kapaciteta privatnog sektora u kriznim situacijama i uključivanje privrednih i strukovnih udruženja u procese donošenja odluka i propisa.

"Mere koje sada predlažemo nadovezuju se na mere koje je naš Savez pripremio početkom marta u cilju omogućavanja nesmetanog snabdevanja tržišta lekovima i medicinskim sredstvima i koje su se u praksi pokazale kao korisne", izjavila je članica Izvršnog odbora i Saveza za zdravstvo NALED-a Vesna Živković.

Kako je dodala, NALED smatra da ima prostora za dalje unapređenje zdravstvenog sistema i plana za krizne situacije.

"Predlažemo formiranje Zajedničke grupe za zdravstvo, koja bi okupila sve resorne institucije, privredu i civilni sektor, u cilju unapređenja propisa u sektoru zdravstva tokom redovnih okolnosti, i pružanja stručne podrške Vladi u kriznim situacijama", rekla je Živkovićeva.

NALED preporučuje da je u slučaju novog talasa virusa posebno važno uključiti kapacitete privatnih zdravstvenih ustanova za pregled pacijenata kako bi se rasteretili državni domovi zdravlja, a pacijenti brže došli do usluge.

Kapaciteti privatnog sektora mogli bi da se koriste i za testiranje građana na prisustvo korona virusa, odnosno uzimanje briseva i slanje uzoraka na PCR testiranje u službene laboratoriju.

Predlaže se i uspostavljanje procedure za uvoz neregistrovanog leka koji je potreban zdravstvenim ustanovama u količini većoj od 5.000 kutija koliko je sada godišnje ograničenje, kao što je tokom Covid-19 krize bio slučaj sa lekom hlorokin.

Tako se ne bi desilo da jedna zdravstvena ustanova uveze svu dozvoljenu količinu, a druge ostanu uskraćene, navodi NALED.

Savez predlaže da se automatsko produženje pored eRecept-a proširi i za eDoznake za otvaranje bolesti, u slučaju nove krize.

NALED predlaže i izmena Zakona o zaštiti stanovnika od zaraznih bolesti kako bi ministar zdravlja mogao ovlastiti direktora Agencije za lekove i medicinska sredstva da u kriznim situacijama može doneti odluke za ubrzani uvoz lekova i opreme.

Izvor: Vebsajt RTV, 31.05.2020.
Naslov: Redakcija