Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Politička promocija subjekata koji učestvuju na izborima, sa internet stranica (web sajtova), naloga i preko sredstava koja su u vlasništvu državnih organa, je zloupotreba javnih resursa


Predizborna kampanja značajno je preusmerena na društvene mreže, kao i na internet generalno, kao posledica situacije koju je izazvao virus COVID-19. To pokazuju izveštaji posmatrača koje je Agencija za borbu protiv korupcije angažovala, kao i prijave podnete Agenciji u vezi sa eventualnim kršenjem relevantnih zakona.

Iako su u pitanju besplatne internet platforme i mobilne aplikacije, Agencija apeluje na političke subjekte i nosioce javnih funkcija da ih odgovorno koriste i napominje da sadržaji koji se objavljuju na njima podležu sankcionisanju, ukoliko Agencija utvrdi da je došlo do kršenja zakona.

Kako je Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje, 8/2015 - odluka US i 88/2019) propisano, javni resurs je svaka nepokretnost, pokretna stvar i svako drugo dobro koje je u javnoj svojini, odnosno u drugom obliku svojine koje koriste organi Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, privredna društva, ustanove i druge organizacije čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Izborno pravo, kao opšte i jednako za sve punoletne građane, predstavlja ustavnu kategoriju. U tom smislu, jasna i nedvosmislena podrška političkim subjektima koji učestvuju na izborima je dozvoljena i legitimna, ali korišćenje javnih resursa u tu svrhu je izričito zakonom zabranjeno. S obzirom na to, Agencija ukazuje na činjenicu da je politička promocija subjekata koji učestvuju na izborima, sa internet stranica (web sajtova), naloga i preko sredstava koja su u vlasništvu državnih organa, zloupotreba javnih resursa.

Agencija i ovim putem poziva funkcionere i političke subjekte na poštovanje izbornih propisa, kao i na odgovorno ponašanje prema građanima, koje se ogleda i u pravilnom korišćenju društvenih mreža i aplikacija.

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 01.06.2020.
Naslov: Redakcija