Zastava Bosne i Hercegovine

RATIFIKOVAN PROTOKOL KOJIM SE MENJA KONVENCIJA O ZAŠTITI LICA U ODNOSU NA AUTOMATSKU OBRADU LIČNIH PODATAKA


Protokol kojim se menja Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka (Konvencija 108) Saveta Evrope, koju je Savet Evrope usvojio 18. maja 2018. godine (Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, CETS No.223), Srbija je potpisala 22. novembra 2019, a ratifikovala 26. maja 2020. godine.

Potrebno je naglasiti da je Srbija četvrta država članica Saveta Evrope koja je ratifikovala ovaj protokol, nakon Bugarske, Hrvatske i Litvanije.

Poverenik ukazuje da je svojim dopisom od 18. marta 2019. godine ukazao Ministarstvu pravde na značaj i potrebu da se predmetni Protokol kojim se modernizuje i unapređuje Konvencija 108, potpiše a potom i ratifikuje, te i ovom prilikom izražava zadovoljstvo što se to dogodilo.

Cilj Protokola je da obezbedi da se načela zaštite podataka o ličnosti primenjuju na sve aktivnosti obrade u jednom uređenom društvu, uključujući i nacionalnu bezbednost, kao i poštovanje nezavisnosti organa za zaštitu podataka o ličnosti i jačanje pravne osnove za međunarodnu saradnju.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 29.05.2020.
Naslov: Redakcija