Zastava Bosne i Hercegovine

OBAVEZNO ŽIVOTNO OSIGURANJE UZ STAMBENI KREDIT: Od zdravstvenog stanja zavisi koliko će korisnik kredita plaćati premiju životnog osiguranja. Na veću premiju može da utiče nivo holesterola, triglicerida, šećera, bilirubina, ako muškarci apliciraju i rezultati PSA testa, kojim se utvrđuje stanje prostate. Ponekad se traži vrednost BMI - odnos između telesne težine i visine, koji ukazuje na stepen gojaznosti


Obavezno životno osiguranje uz stambeni kredit praksa je koju su banke u Srbiji odavno uvele, a mnogi njihovi klijenti se i dalje iznenade kada tokom procedure za kredit budu u obavezi da obave i sistematski pregled.

Bankari i osiguravači kažu da je u pitanju uobičajena procedura da bi se lekarskim pregledima i testovima utvrdilo zdravstveno stanje, a samim tim i visina premije.

Problem je što se dešava da zbog neobaveštenosti mnogi ove preglede ne shvate ozbiljno, pa se ne pridržavaju lekarskih saveta pre proveravanja krvne analize. Zato pojedini parametri ne pokažu realno zdravstveno stanje, a visina premije bude viša nego što bi trebalo.

Prema rečima Nine B. iz Beograda, kada je nedavno podizala stambeni kredit, banka je zahtevala i riziko životno osiguranje. Bila je iznenađena što je morala da obavi sistematski pregled. Misleći da se radi samo o formalnosti, pre odlaska u laboratoriju je doručkovala, te su rezultati pokazali povišen šećer u krvi i sklonost ka dijabetesu, što je uticalo na povećanje premije gotovo dvostruko!

- Osim uobičajene krvne slike, analize mokraće koja pokazuje koliko je rizik od pojedinih bolesti, često je neophodno uraditi i test na HIV, hepatitis Ce, ultrazvuk srca, stomaka, pregled kod interniste - kažu bankari.

- Od zdravstvenog stanja zavisi koliko će korisnik kredita plaćati premiju životnog osiguranja. Na veću premiju može da utiče nivo holesterola, triglicerida, šećera, bilirubina, ako muškarci apliciraju i rezultati PSA testa, kojim se utvrđuje stanje prostate. Ponekad se traži vrednost BMI - odnos između telesne težine i visine, koji ukazuje na stepen gojaznosti.

U Narodnoj banci Srbije kažu da se najčešće, ugovor o osiguranju života zaključuje kao obezbeđenje kredita uz stambene kredite, gotovinske ili refinansirajuće dinarske kredite, i tada se trošak osiguranja uključuje u obračun efektivne kamatne stope kredita i obelodanjuje u kreditnoj dokumentaciji klijenta banke.

- Moguće je da se ugovor o osiguranju života preko banke zaključi i nezavisno od kreditnog proizvoda ili kao pogodnost uz te proizvode - kažu u NBS.

- Većina banaka koje imaju saglasnost NBS da obavljaju poslove zastupanja u osiguranju u svojoj ponudi imaju životna osiguranja. Da li će banka uz određeni proizvod zahtevati i životno osiguranje kao obezbeđenje, zavisi od njenih unutrašnjih akata i kataloga proizvoda. Lekarski pregled ili upitnik o zdravstvenom stanju zahteva se zbog procene rizika, odnosno osiguranikovog zdravstvenog stanja, što utiče i na visinu premije osiguranja i, što je još važnije, utiče na isplatu naknade iz osiguranja ukoliko se osigurani slučaj dogodi.

Životno osiguranje nije obavezno prilikom odobravanja zahteva za stambeni kredit. Postoji kao mogućnost, i smanjuje premiju osiguranja kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita za 0,25 odsto, ali se većina klijenata ipak opredeljuje da plati nešto višu premiju, pošto im se više isplati nego da svake godine plaćaju životno osiguranje.

Kako osiguravači kažu, osim što je bankama neophodno da osiguraju da će dug biti isplaćen i u slučaju da se nešto dogodi klijentu, osiguranje je korisno i kao zaštita članovima porodice da u neželjenim okolnostima ne ostanu sa dugovima. Naglašavaju da kada su u pitanju veće sume novca, banci je potrebna procena zdravstvenog stanja klijenta pred kojim su decenije dugovanja. Zato se pre zdravstvenog pregleda popunjava upitnik, na osnovu kog se zahtevaju analize.

Izvor: Vebsajt Novosti, B. Caranović, 26.02.2021.
Naslov: Redakcija