Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "NOVA PRAVILA VEZANA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU ZA OBVEZNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE"


Obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige dužni su da samostalno utvrde porez na imovinu za 2021. godinu i da poresku prijavu podnesu najkasnije do 31.3.2021. godine.

S tim u vezi, kompanija Paragraf je 2. marta 2021. godine organizovala vebinar na temu "Nova pravila vezana za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu".

Na vebinaru je bilo reči o najvažnijim pravilima koja obveznici treba da imaju u vidu prilikom utvrđivanja poreza na imovinu, kao i o najčešćim pitanjima koja se postavljaju u praktičnoj primeni ovih pravila. Pored toga, poslednjim izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu propisana su nova pravila koja se prvi put primenjuju prilikom utvrđivanja poreza na imovinu za 2021. godinu.

Na vebinaru su takođe detaljno bila objašnjena najvažnija pravila vezana za utvrđivanje poreza na imovinu, tako da učesnici nakon vebinara mogu znatno lakše da na zakonit način utvrde i plate porez na imovinu.

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim drugim licima koja imaju obavezu utvrđivanja poreza na imovinu samooporezivanjem.

Predavač, Ljiljana Petrović - Viši savetnik - Rukovodilac grupe za porez na imovinu u Ministarstvu finansija, na vebinaru je obradila sledeće teme:

  • Predmet oporezivanja porezom na imovinu
  • Obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige
  • Nastanak i prestanak poreske obaveze
  • Osnovica poreza na imovinu za obveznike koji vode poslovne knjige
  • Razvrstavanje nepokretnosti u grupe
  • Poreska oslobođenja koja se u praksi najčešće primenjuju
  • Vrste promena na nepokretnosti u toku godine zbog kojih se podnosi "nova" prijava
  • Rokovi za plaćanje poreza
  • Popunjavanje poreske prijave i pratećih obrazaca (PPI1, Prilog 1 sa podprilogom, Prilog 2)
Izvor: Redakcija, 2.3.2021.