Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI: Rasprava će trajati do 20. februara 2021. godine


U postupku pripreme akata kojim se uređuje oblast kulture, Ministarstvo kulture i informisanja sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu do 20. februara 2021. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su svi subjekti zainteresovani za funkcionisanje kulturnog sistema: predstavnici državnih organa, ustanove u oblasti kulture, udruženja, umetnici i dr.

Nakon završetka javne rasprave Ministarstvo kulture i informisanja analiziraće sugestije, predloge i primedbe učesnika u javnoj raspravi i sačiniće Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona koji će objaviti na svojoj internet stranici i portalu e-uprave najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

Svi zainteresovani svoje primedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti na utvrđenim obrascima za komentare (koje možete preuzeti na sajtu) na e-mail: vladimir.nedeljkovic@kultura.gov.rs ili poštom Ministarstvu kulture i informisanja, ulica Vlajkovićeva broj 3, 11 000 Beograd

Izvor: Vebsajt Ministarstva kulture i informisanja, 01.02.2021.
Naslov: Redakcija