Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Udruženje za zaštitu prava potrošača Prosperitet ukazuje da EPS krši Zakon


Buru u javnosti nedavno je digla objava EPS Distribucije da će putem posebnog ugovora od svojih potrošača preuzeti električna brojila i drugu priključnu opremu, koju su platili potrošači. Tim povodom oglasilo se i Udruženje za zaštitu prava potrošača Prosperitet iz Novog Sada, koje smatra da se još neke stavke nepravedno naplaćuju putem mesečnog računa za struju.

Prosperitet je saopštio da su potrošači struje u Srbiji svakog meseca izloženi dodatnom trošku koji se na računima za utrošenu struju iskazuje pod nazivom "obračunska snaga".

Podsećaju da se ta stavka obračunava "prema odobrenoj snazi električne energije", ali i da je to već plaćeno kroz "elektro energetsku saglasnost", prilikom uvođenja struje u objekat "u jednokratnom iznosu".

"Elektro energetska saglasnost" se, kako podsećaju iz tog udruženja, nekada plaćala od 1.500 do 2.000 nemačkih maraka, a sada prema njihovim informacijama košta preko 1.000 evra.

"Obračunska snaga" se kako objašnjavaju "obračunava prema odobrenoj snazi električne energije", koja je već odobrena "elektro energetskom saglasnošću".

Na mesečnim računima za struju se, kako objašnjavaju u Prosperitetu, nalazi i trošak "garantovanog snabdevača".

On je zanimljiv za analizu, jer ga EPS naplaćuje čak i onda kada potrošač ne potroši ni jedan kilovat čas električne energije.

EPS se, prema tvrdnjama Prosperiteta "brani" da tom naknadom pokriva "troškove zaključivanja ugovora, obračuna, štampanje i slanja računa".

Međutim, u novosadskom udruženju za zaštitu potrošača tvrde da u EPS-u "odavno svesno" postupaju suprotno članu 12. stav 4 i 5 i članu 14. stav 1 i 2 Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon).

Prema njihovom mišljenju, EPS krši sledeće odredbe Zakona o zaštiti potrošača:

 "Zabranjeno je naplaćivanje izdavanja i slanja računa potrošaču."

 "Zabranjeno je naplaćivanje izdavanja i slanja opomena potrošaču radi naplate dospelih novčanih potraživanja."

 "Potrošač nije dužan da plati bilo kakav oblik dodatnih troškova, uključujući i poštanske troškove i troškove transporta i isporuke, ako trgovac nije dobio izričitu saglasnost potrošača za konkretne dodatne troškove pored ugovorene naknade za glavnu ugovornu obavezu trgovca."

 "Trgovac je dužan da saglasnost potrošača iz stava 1. ovog člana pribavi pre nego što se potrošač obaveže ugovorom ili ponudom."

Prosperitet tvrdi da se "takvom nepoštenom poslovnom praksom i obmanjujućim poslovanjem EPS svakog meseca preko leđa potrošača obezbeđuje prihod bez prodaje struje".

U Prosperitetu kažu da trošak za "obračunsku snagu" po jednom strujomeru trofazne struje iznosi 340 dinara, kao i da za tri miliona strujomera EPS mesečno može da prihoduje oko milijardu dinara.

"Kada se tome doda iznos oko 482.755.000 dinara koji smo platili po osnovu obračunatog troška "garantovanog snabdevača" EPS je, da nije (na primer) za decembar mesec prodala ni jedan kWh na potrošačima zaradila oko 1.5 milijardu dinara, odnosno oko 12,5 miliona evra", kažu u Prosperitetu.

Prosperitet podseća da se na računima za struju nalaze i druge naknade koje nemaju veze sa mesečnim utroškom struje, poput naknade za medijske servise, za plaćanje akcize od 7,5%, za podsticaj povlašćenih proizvođača, unapređenje energetske efikasnosti, PDV od 20% i naknada za obnovljive izvore energije.

Prosperitet ocenjuje da se svim tim nametima na računima za struju sada "pridružila" i namera EPS Distribucije da preuzima električna brojila od potrošača.

Kažu da u ugovorima o preuzimanju brojila i ostale priključne opreme koji su njima dostupni i koji su stigli na adresu nekih potrošača, nema stavke koja kaže da su potrošači odgovorni za ispravnost električnih brojila ako ih ne ustupe EPS Distribuciji.

Podsećaju da se to spominjalo u saopštenju tog javnog preduzeća, koje su objavili mediji i smatraju da ga u ugovorima o preuzimanju brojila i opreme nema, jer je Zakonom o metrologiji ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016), jasno definisano ko je dužan za održavanje tih mernih instrumenata.

Prema stavu Prosperiteta, preuzimanjem opreme i brojila EPS može i da poveća svoj kapital u vremenu kada se užurbano transformiše u novu firmu.

U želji da predloži valjano rešenje za brojila i priključnu opremu Prosperitet je EPS-u "preporučio" da potrošačima ustupi mernu grupu na korišćenje, ukoliko neće da im plati brojila i opremu koje namerava da preuzme (a koju su potrošači već platili).

Prema njihovom mišljenju, potrošači na to imaju pravo na osnovu plaćene "elektro energetske saglasnosti".

Prosperitet je EPS-u preporučio i da o svom trošku brojila montira na ulične bandere i da potrošačima tada omogući da s vremena na vreme mogu da pogledaju strujomer i kontrolišu potrošnju.

Tada bi EPS, prema njihovoj oceni, mogao da bude vlasnik određene merne grupe.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 28.01.2021.
Naslov: Redakcija