Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG AUTENTIČNOG TUMAČENJA ODREDBE ČLANA 2. STAV 1. TAČKE 3) ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE ("SLUŽBENI GLASNIK", BR. 35/19 I 88/19) - Tekst propisa


Odredba člana 2. stav 1. tačka 3) Zakona o sprečavanju korupcije glasi:

"3) "javni funkcioner" je svako izabrano, postavljeno ili imenovano lice u organu javne vlasti, osim lica koja su predstavnici privatnog kapitala u organu upravljanja privrednog društva koje je organ javne vlasti;

Ovu odredbu treba razumeti tako da se odnosi i primenjuje na lica koja su neposredno birana od strane građana i lica koje bira, postavlja ili imenuje Narodna skupština, Vlada Republike Srbije, skupština Autonomne Pokrajine, Vlada Autonomne Pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave.

Ovo autentično tumačenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OBRAZLOŽENjE

Razlog za podnošenje Predloga autentičnog tumačenja odredbe člana 2. stav 1. tačke 3) Zakona o sprečavanju korupcije nalazi se u potrebi da se izbegnu nedoumice do kojih bi moglo doći u primeni navedene odredbe prilikom određivanja na koga se odnosi pojam "javni funkcioner".

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 28.01.2021.