Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Od 1. januara 2020. godine uvedena tzv. indeksacija penzija po "švajcarskoj formuli"


Od 1. januara 2020. godine počela je primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019) kojim se uvodi tzv. indeksacija penzija po "švajcarskoj formuli", a resorni ministar Zoran Đorđević najavljuje da će u 2020. godini biti gotovi i Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, prema kojem će svi radnici biti osigurani, kao i Zakon o socijalnoj karti.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim se uvodi "švajcarska formula", znači da će penzije rasti po modelu koji podrazumeva usklađivanje sa 50 odsto inflacije i 50 odsto rasta prosečne zarade.

"Uz švajcarsku formulu, penzioneri će ostvarivati i povećanja, a pored finansijskog, biće poboljšan i njihov društveni život", naveo je Đorđević.

Prema njegovim rečima, među prvima će u skupštinsku proceduru ući Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, usklađen sa konvencijama i direktivama EU, koji će, tvrdi, bezbednost i zdravlje radnika podići na viši nivo.

Đorđević je dodao da je njemu sličan Zakon o osiguranju u slučaju povreda na radu, na kojem se radilo sa stručnjacima i osiguravajućim kućama.

"Taj zakon će omogućiti da svi radnici budu osigurani i to će biti višestruka korist - za radnike, jer će imati veću sigurnost, a postojaće i korist za poslodavce. Štete nastale nekim povredama više neće snositi poslodavci, već osiguravajuće kuće", pojasnio je ministar.

Tim zakonom je obuhvaćeno i bolovanje, koje će ubuduće plaćati osiguravajuće kuće, dodao je Đorđević.

Takođe, u toku ove godine trebalo bi da bude donet i Zakon o socijalnoj karti, jer je, kaže, završen i očekuje se da uđe u skupštinsku proceduru u narednoj godini.

Takođe, očekuju se i izmene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011).

"Socijalna zaštita je bila vrlo loša godinama, u primeni i praksi, i dali smo mogućnost stručnim ljudima i nevladinim organizacijama da daju svoje predloge i taj zakon prati Zakon o socijalnoj karti", dodao je ministar.

Takođe, naveo je da su dva zakona, o rodnoj ravnopravnosti i o zabrani diskriminacije, potpuno završeni, pa će Predlog zakona o zabrani diskriminacije uskoro ući u skupštinsku proceduru.

Đorđević je naveo i da uskoro treba da bude usvojeno nekoliko strategija - strategije prevencije nasilja nad ženama, zaštite deteta, razvoja socijalne zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, koje će važiti za period od 2020. do 2025. godine.

"Najvažnija strategija je o ekonomskim migracijama, a javna rasprava u vezi sa tom strategijom biće završena 3. januara. Očekujemo da bude usvojena do kraja januara. Veliki problem je odlazak mladih i zato ćemo probati merama da animiramo mlade da ostanu ovde", pojasnio je Đorđević.

Izvor: Vebsajt RTV, 01.01.2020.
Naslov: Redakcija