Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNOIZVRŠITELJSKA TARIFA: Nove tarife na snazi od 1. januara 2020. godine. Javni izvršitelj moći će da naplati samo troškove jednog postupka u situaciji čak i kada iz istog pravnog osnova vodi nekoliko vrsta postupaka


Nova, redefinisana, Javnoizvršiteljska tarifa ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019), stupila je na snagu 1. januara 2020. godine, u velikoj meri će rasteretiti građane plaćanja raznih troškova u vidu naknade za rad javnih izvršitelja.

Tafirnikom javnih izvršitelja, koji je donelo Ministarstvo pravde, uređeno je kako, na koji način i pod kojim uslovima javni izvršitelji naplaćuju svoje troškove.

Ubuduće, veliki deo troškova koje su građani plaćali do sada izvršiteljima, više neće biti na njihovom teretu, zahvaljujući radu Pravosudnog informacionog sistema (PIS) koji javnim izvršiteljima sada omogućava da sve podatke koje može danas da dobije klikom na sistem - više ne neće moći da naplati.

U Ministarstvu pravde kažu da uvođenjem PIS-a, više ne postoji potreba da se pisanim putem komunicira sa drugim organom radi, na primer, pribavljanja adrese boravišta dužnika.

Ograničen je i broj akata koje javni izvršitelj može da tarifira, tako što su oni taksativno nabrojani u Tarifniku kako više ne bi bilo zloupotreba, a koje su se u nekoliko navrata dogodile u praksi.

Zbog uvođenja elektronske aukcije, ni prodaju nepotrebnosti javni izvršitelji više neće moći da naplaćuju, jer neće imati troškove u tom delu postupka, s obzirom da će platformu za e-aukciju održavati Ministarstvo pravde.

Takođe, do smanjena troškova će doći i tako što će javni izvršitelj moći da naplati samo troškove jednog postupka u situaciji čak i kada iz istog pravnog osnova vodi nekoliko vrsta postupaka.

To znači da, ako na osnovu jedne pravosnažne presude traži namirenje glavnog duga, glavnice, kamate ili troškova postupka i razdvoji ih u tri postupka - moći će da naplati samo troškove jedinstvenog postupka.

Ministarstvo pravde veruje da će građani prilikom sprovođenja izvršenja svakako osetiti veliku razliku u odnosu na prethodni period i da neće biti situacija da troškovi izvršenja nadmaše visinu glavnog duga.

Izvor: Vebsajt RTV, 01.01.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija