Zastava Bosne i Hercegovine

UVODI SE ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PRIJAVA U REGISTRU FINANSIJSKOG LIZINGA


Agencija za privredne registre će početkom 2020. godine uvesti sistem elektronskog podnošenja prijava u Registru finansijskog lizinga, na osnovu koga će biti ubrzana procedura registracije ugovora o finansijskom lizingu.

"U APR-u kreće da radi sistem za elektronski prijem ugovora o finansijskom lizingu. To je naša obaveza koju smo prihvatili iz plana i programa naše vlade za napredak države na Duing biznis listi Svetske banke", rekao je direktor APR-a Milan Lučić.

Objasnio je da će pomoću elektronskog sistema koji je izrađen u 2019. prijave za registraciju ugovora o finansijskom lizingu biti u elektronskoj formi, tako da će lizing kuće koje zaključuju ugovore sa korisnicima o finansijskom lizingu te ugovore elektronski dostavljati APR, koji će ih dalje elektronski obrađivati.

Lučić je rekao da je ovo mera predviđena Programom Vlade za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja Duing biznis za period 2019-2020. godine, u oblasti dostupnosti kredita, a u vezi sa transparentnosti informacija o sredstvima obezbeđenja.

Izvor: Vebsajt RTV, 01.01.2020.
Naslov: Redakcija