Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU: ZKP predviđa izvođenje određenih dokaza putem video-linka, a odluku o tome donosi sudija koji pritom mora da vodi računa i o ljudskim pravima i o tehničkim uslovima


Sudije su tokom pandemije korona virusa, a naročito u vreme vanrednog stanja, morale da brinu i o zdravlju svih učesnika u sudskim postupcima i o poštovanju ljudskih prava i pravilnom sprovođenju zakona u izmenjenim okolnostima, rečeno je na Međunarodnom kongresu pravnika koji se prvi put održava u organizaciji “Kec grupe” na Kopaoniku.

O suđenju “na daljinu” putem tehničkih sredstava za prenos slike i zvuka čula su se različita mišljenja. Advokat Goran Petronijević rekao je da nema nikakvog zakonskog osnova za saslušanje okrivljenog na daljinu i istakao da to predstavlja kršenje osnovnih načela ustavnog i krivičnog procesnog prava.

Ugrožavanje načela neposrednosti krivičnog postupka je nedopustivo. Nije reč samo o odbrani okrivljenog već i o njegovom pravu da prati ceo tok suđenja. Moguće je izvođenje drugih procesnih radnji putem video-linka, ali optuženi mora da bude prisutan u sudnici, kako njegovo pravo na pravično suđenje ne bi bilo ugroženo – rekao je advokat Petronijević.

Sudija Višeg suda u Novom Sadu Ivana Josifović rekla je da Zakonik o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019, 27/2021 - odluka US i 62/2021 - odluka US – dalje: ZKP) predviđa izvođenje određenih dokaza putem video-linka, a odluku o tome donosi sudija koji pritom mora da vodi računa i o ljudskim pravima i o tehničkim uslovima.

Nisam protiv suđenja na daljinu, jer smatram da se i na taj način može obezbediti jedna vrsta neposrednosti u krivičnom postupku. Mogu da se uoče i gestikulacija i promene tona glasa i boje lica okrivljenog i svedoka – rekla je sudija Josifović i istakla da je neophodno ovo pitanje dodatno urediti u ZKP-u.

Pandemija je zbog odloženih ročišta ugrozila i pravo na suđenje u razumnom roku, a i sada se dešava da branilac na suđenju kaže da je njegov klijent prethodne večeri dobio temperaturu, pa je ujutru umesto u sud otišao u kovid ambulantu da se testira, čulo se na savetovanju.

U situaciji kada se borimo protiv nevidljivog i nepredvidivog neprijatelja, kovid virusa, pokazalo se da nismo svesni koliko su nam neka prava važna sve dok ih nismo izgubili – rekla je dr Dragana Ćorić, profesorka na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, koja se obratila putem video-linka. Prilikom njenog uključenja došlo je do problema sa zvukom, pa su mnogi učesnici prokomentarisali da bi tehnički problemi mogli značajno da ugroze dokazni postupak na suđenjima.

Advokatica Marina Mlađenović istakla je da ograničenja ljudskih prava u vanrednim situacijama, kakva je pandemija, moraju biti srazmerna cilju koji se želi postići. Postavila je pitanje da li smo u borbi sa kovidom izgubili pravnu državu i da li smo ugrozili ljudska prava i slobode?

Većina učesnika govorila je o vremenu vanrednog stanja. Inspektor unutrašnje kontrole MUP-a Srbije Boban Pavlović podsetio je da je policija patrolirala praznim ulicama u danima vikenda i praznika, ali i da su zajedno sa građanima učestvovali u aplauzima za zdravstvene radnike.

Na kongresu je bilo reči i o tome kako pandemija utiče na pravo na rad, pravo na obrazovanje i pravo na zdravstvenu zaštitu, kao i o problemima sa pružanjem informacija od javnog značaja i sa zaštitom podataka o ličnosti. O tome su govorili pravnici iz Srbije, Crne Gore, BiH i Hrvatske.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 26.11.2021.
Naslov: Redakcija