Zastava Bosne i Hercegovine

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD: Uveden elektronski pečat koji garantuje tačnost podataka


Sva rešenja Republičkog geodetskog zavoda sadrže kvalifikovani elektronski pečat institucije koji garantuje integritet i tačnost porekla podataka za koje je vezan.

Kako navode iz RGZ-a, elektronski pečat RGZ-a koji je uveden u okviru novog Centralnog informacionog sistema katastra nepokretnosti koji se implementira u Republičkom geodetskom zavodu u saradnji sa Vladom Srbije i Svetkom bankom, predstavlja zamenu za pečat i svojeručni potpis čineći nemogućim njegovo falsifikovanje i podižući pravnu sigurnost građana na najviši nivo.

- Zahvaljujući naporima Vlade Srbije na digitalizaciji javne uprave i uspostavljenom pravnom okviru koji reguliše elektronsko poslovanje u javnom sektoru, uvedeni kvalifikovani elektronski pečat Republičkog geodetskog zavoda obezbeđuje ostvarivanje ušteda (smanjivanje materijalnih troškova, ušteda vremena), bolji nadzor i kontrolu rada unutar institucije, omogućavajući građanima i privrednim subjektima jednostavni pristup uslugama RGZ-a, odnosno brže, jeftinije i efikasnije poslovanje - navodi se u saopštenju Republičkog geodetskog zavoda.

Istaknuto je i da je pomoću sistema za validaciju elektronskog dokumenta omogućeno svim državnim organima i institucijama javnog sektora da dokument provere i dobiju potvrdu da nije došlo do izmene samog dokumenta, odnosno pokušaja krivotvorenja. Republički geodetski zavod, kako navode, postao je prvi državni organ koji je omogućio ovu izuzetno važnu uslugu. Ovom uslugom, kao i svim prethodnim antikoruptivnim merama, RGZ je stavio tačku na bilo kakvu mogućnost falsifikovanja, manipulacije ili prevare unutar sistema katastra nepokretnosti.

Kvalifikovani elektronski pečat sadrži grb Republike Srbije koji se nalazi u gornjem desnom uglu dokumenta, naziv i adresu institucije i datum i tačno vreme kada je dokument izašao iz informacionog sistema RGZ-a, odnosno vremenski žig.

Građani, privreda, profesionalni korisnici i institucije javnog sektora ovakav elektronski dokument mogu preuzeti na elektronskoj oglasnoj tabli na internet stranici RGZ-a (www.rgz.gov.rs) i preko elektronskog sandučića na portalu eUprave. Elektronski dokument je validan i važeći u svim poslovima pred organima javnog sektora uključujući sudove, ministarstva, organe autonomne pokrajine i lokalne samouprave, javne beležnike, izvršitelje, banke i dr. Njima, kao i ostalim profesionalnim korisnicima RGZ-a je omogućio da ukoliko postoji bilo kakva sumnja u ispravnost nekog dokumenta izvrše kontrolu istog preko servisa za validaciju RGZ-a čime se unapređuje sigurnost i poslovanje svake institucije koja digitalno posluje, uključujući privredu.

Izvor: Vebsajt eKapija, 29.11.2021.
Naslov: Redakcija