Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA: Donet veći broj odluka, među kojima su i odluke o visini stope rasta poreza na imovinu i o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu


Odbornici Skupštine grada Beograda su usvojili Odluku o dopuni Odluke o visini stope rasta poreza na imovinu, kao i Odluku o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je podsetio da Grad Beograd ima zakonsku obavezu da svake godine, najkasnije do 30. novembra, utvrdi Odluku o visini stopa poreza na imovinu, kao i prosečnu cenu kvadratnog metra nekretnina.

Vesić je precizirao da u drugom članu ove odluke jasno stoji da porez za 2022. godinu neće biti povećavan obveznicima koji ne vode poslovne knjige za nekretninu istovetne površine iako je cena kvadrata u Beogradu porasla prosečno za šest odsto.

- Dakle, uprkos zakonskoj obavezi da uskladimo visinu poreza sa porastom cena nekretnina, dodali smo ovaj član kako ljudi ne bi dobili veće račune za porez. To smo uradili zbog pandemije i smatrali smo da je veoma važno da ne opterećujemo građane dodatnim troškovima. Broj kvadratnih metara za čiju je izgradnju investitor dobio dozvole od Grada Beograda pre desetak godina je iznosio od 200 do 300 hiljada, dok danas iznosi oko milion i po. Povećan iznos od naplate poreza suštinski su novi kvadrati koji se grade. Na taj način se, naravno, u pravom smeru razvija ekonomija. Očekuje nas na narednoj sednici usvajanje budžeta, a već imamo oko 2.000 predloga za korišćenje gradskog budžeta koje su poslali građani od trenutka kada je nacrt budžeta objavljen na sajtu Grada Beograda. Javna rasprava se završava 8. decembra i tada ćemo objaviti šta je od predloga građana prihvaćeno - poručio je Vesić.

Odbornici su usvojili Odluku o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, kao i Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda za 2021. godinu. Takođe, usvojena je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Beograda, kao i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređivanju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je istakao da postoji ideja da taksi-stajališta budu uređena kako bi svako stajalište imalo toalet i dodatni prostor gde bi taksisti mogli da popiju kafu i generalno normalno da funkcionišu.

- Ipak, nije moguće na taj način urediti kompletno sva stajališta. Sada smo u situaciji da taksisti na stajalištima nemaju gde da sednu ni da koriste toalet. Takva mesta nisu karakteristična za uređene gradove. Pomenuti način uređenja taksi-stanica nije moguć, primera radi, na taksi-stanici koja se nalazi na Trgu republike, ali na većini je to moguće izvesti. Isto važi i za okretnice autobusa javnog prevoza gde bi trebalo omogućiti vozačima da imaju mesto za odmor - rekao je Vesić.

Skupština Grada Beograda donela je nekoliko odluka koje se tiču oglašavanja, postavljanja javnih bicikala, parkirališta i javnog prevoza, a predloge ovih odluka obrazlagali su gradski sekretar za saobraćaj Dušan Rafailović i sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević.

Rafailović je precizirao da će se sprovođenje Odluke o oglašavanju na području kulturno-istorijskih celina oko Dositejevog liceja, Knez Mihailove, Topčidera, Kosančićevog venca, Skadarlije, kao i na Svetosavskom platou ubuduće poveriti opštinama na čijoj se teritoriji celine nalaze.

- Izmena i dopuna Odluke o postavljanju javnih bicikala doneta je zbog toga što je u međuvremenu znatno unapređena tehnika i tehnologija funkcionisanja ovog sistema, te se tako ostvaruju mogućnosti fleksibilnog sistema u odnosu na promenljive saobraćajno-tehničke uslove, a sa stanovišta zahteva i potreba građana. Kad je reč o Izmeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima, ona se donosi na inicijativu Sekretarijata za poslove Komunalne milicije, a tiče se situacija kada počinilac nije zatečen na licu mesta, što se u velikom broju slučajeva i dešava. Vlasniku će biti upućeno rešenje da u propisanom roku dostavi tačne i potpune podatke o identitetu lica koje je upravljalo vozilom, kao i dokaz o tome. Zakon propisuje da se za nepropisno parkiranje ili zaustavljanje traži subjektivna odgovornost, odnosno odgovornost za lice koje je tokom prekršaja upravljalo vozilom - naveo je Rafailović.

Jovica Vasiljević je naveo da se izmena Odluke o javnom linijskom prevozu putnika donosi u skladu sa preporukom poverenika za zaštitu rodne ravnopravnosti.

- Pruža se mogućnost interno raseljenim licima sa Kosova i Metohije, sa boravištem na teritoriji Beograda, da koriste uslugu javnog prevoza bez naknade, po osnovu zdravstvenog stanja ili utvrđenog invaliditeta. Isto se propisuje i za izbegla lica sa boravištem na teritoriji Beograda, budući da Grad Beograd vodi računa o svim svojim građanima - rekao je Vasiljević.

Na sednici je doneta i Odluka o proglašenju spomenika prirode Miocenski sprud “Tašmajdan”, a Odluka o Gradskoj upravi je izmenjena.

Izvor: Vebsajt Beoinfo, 29.11.2021.
Naslov: Redakcija