Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2021. GODINU I OSTALE AKTUELNOSTI U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA": 1. decembar 2021. godine


Kompanija Paragraf održala je 1. decembra 2021. godine vebinar sa temom "Popis imovine i obaveza za 2021. godinu i ostale aktuelnosti u poslovanju javnog sektora".

Na vebinaru je bio prezentovan celokupan postupak popisa imovine i obaveza za 2021. godinu kod korisnika javnih sredstava koji svoje poslovanje vode u skladu sa propisima o budžetskom računovodstvu, kao i mišljenja i preporuke eksterne revizije u ovoj oblasti. Pored toga, bilo je reči i o određenim ličnim primanjima zaposlenih i lica van radnog odnosa, kao i o ostalim aktuelnostima u poslovanju javnog sektora.

Predavači na vebinaru su bile:

• Jasmina Vratonjić,glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru" i

• Aleksandra Vićovac, urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Teme vebinara su bile sledeće:

POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2021. GODINU

• Pripremne radnje koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja,

• Redovan godišnji popis imovine i obaveza - rokovi, odgovornost, sprovođenje, usvajanje, knjiženje.

POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2021. GODINU

• Stavovi i preporuke Državne revizorske institucije,

• Finansijsko upravljanje i kontrola,

• Ostale novine i aktuelnosti u poslovanju javnog sektora.

NAKNADE LICIMA VAN RADNOG ODNOSA

• Novi parametri za obračun plata u 2022. godini,

• Specifičnosti pojedinih oblika ugovora van radnog odnosa (ugovori o privremenim i povremenim poslovima, dopunskom radu i ugovori o delu i autorskom delu),

• Poreski i knjigovodstveni tretman naknada licima po osnovu ugovora van radnog odnosa.

Kompanija Paragraf u narednom periodu planira nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Izvor: Redakcija, 01.12.2021.