Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE NOVIH VOZILA KOJA IMAJU ISKLJUČIVO ELEKTRIČNI POGON, KAO I VOZILA KOJA UZ MOTOR SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM POKREĆE I ELEKTRIČNI POGON (HIBRIDNI POGON): Ministarstvo zaštite životne sedine obustavilo prijem zahteva za subvencije za elektro i hibridna vozila


Ministarstvo zaštite životne sedine Srbije objavilo je da ne prima zahteve za subvencije za električna i hibridna vozila.

Subvencije za ova vozila država je prvi put počela da dodeljuje u martu ove godine, u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon) ("Sl. glasnik RS", br. 27/2020).

Razlog obustave prijema zahteva je primena Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 20/2020), koji obavezuje da se zahtevi za preuzimanje obaveza za tekuću godinu moraju uneti u informacioni sistem izvršenja budžeta najkasnije do 15. decembra, dok razmatranje i rešavanje prispelih predmeta po pitanju subvencionisane kupovine vozila po proceduri zahteva minimalno 15 radnih dana.

Izvor: Vebsajt Danas, 27.11.2020.
Naslov: Redakcija