Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19: • Do 15. decembra 2020. godine produženo ograničenje radnog vremena, od 18.00 do 05.00 časova narednog dana, ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, barova, klubova i sl.), trgovinskih centara, pozorišta, bioskopa i drugih ustanova kulture i priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću •


Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020 - dalje: Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe) doneta je na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 i 68/2020).

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe stupila je na snagu 28. novembra 2020. godine, a primenjuje se od 30. novembra 2020. godine.

Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020, 141/2020 i 144/2020 - dalje: Uredba) se određuju odgovarajuće mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kao i uslovi, način sprovođenja, izvršioci i sredstva za sprovođenje tih mera.

Ograničenje radnog vremena prodavnica i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata, izuzev radnog vremena apoteka, benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane, od 21.00 čas do 05.00 časova narednog dana, produžava se do 15. decembra 2020. godine (izmena člana 9v Uredbe).

Ograničenje radnog vremena:

- ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, barova, klubova i sl.),

- trgovinskih centara,

- pozorišta, bioskopa i drugih ustanova kulture i

- priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću

od 18.00 časova do 05.00 časova narednog dana produžava se do 15. decembra 2020. godine.

Izvor: Redakcija, 1.12.2020.