Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ALUMNI KLUB PRAVOSUDNE AKADEMIJE: Izbor tužilaca da bude javan


Alumni klub Pravosudne akademije (AKPA) izražava nezadovoljstvo načinom na koji se sprovodi konkurs za izbor zamenika javnih tužilaca, navodi se u saopštenju tog kluba.

"Sednica na kojoj je Državno veće tužilaca (DVT) predložilo kandidate za izbor tužilaca održana je bez prethodne najave i time je opet onemogućeno zainteresovanoj javnosti da prati tok sednice, dok su predlozi za izbor zamenika javnih tužilaca objavljeni prekjuče popodne, nekoliko dana nakon što je sednica održana", kaže se u saopštenju.

Iako svesni da postoje izvesni problemi u funkcionisanju samog DVT, AKPA smatra da to ne treba da bude razlog da se DVT vraća korak unazad kada je u pitanju transparentnost izbora kandidata na javne funkcije.

AKPA podseća da je u proteklom periodu periodično imao svoje predstavnike na ovim sednicama koji su, kako su naveli, bili prisutni u svojstvu javnosti, što je javno i pohvalio, kao i da već duži vremenski period predlaže da se sednice pravosudnih saveta prenose putem Interneta, kako bi zainteresovana javnost mogla da bude upoznata sa procesom odlučivanja, ali da se takav iskorak još nije desio.

"Dolazimo u situaciji da je proces odlučivanja o izboru nosilaca pravosudnih funkcija dostupniji javnosti u fazi pred Narodnom skupštinom, gde se javno prenose sednice odbora za pravosuđe, kao i rasprava u plenumu od faze izbora pred stručnim telima, a AKPA smatra da upravo pravosudni saveti treba da budu nepristrasna i otvorena tela koja bi služila kao uzor drugim organima i samoj Narodnoj skupštini sastavljenoj od političara", ističu iz kluba.

Osim toga, AKPA je istakao i da je nezadovoljan zbog činjenice da je samo jedan svršeni polaznik Pravosudne akademije predložen za izbor za zamenika javnog tužioca, što, kako smatraju, šalje negativnu poruku svršenim polaznicima ove institucije, jer se nije vodilo računa o ravnomernoj zastupljenosti svih kategorija kandidata.

"AKPA izražava nadu da će DVT u svom daljem radu više pažnje posvetiti javnosti i nastaviti da ulaže napore u tom pravcu. Pored toga, AKPA smatra da ima mesta napretku u otvorenosti ka javnosti i u drugim najvažnijim pravosudnim telima, u koja se ubraja i Pravosudna akademija, te da je potrebno da ova tela budu primer transparentnosti, jer je javnost najvažniji kontrolor u demokratskom društvu", ističu iz ovog kluba.

Izvor: Vebsajt Danas, 27.11.2019.
Naslov: Redakcija