Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODRŽANO ČETVRTO U NIZU BESPLATNO SAVETOVANJE KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "NOVINE U PORESKIM I RAČUNOVODSTVENIM PROPISIMA I PORESKO-RAČUNOVODSTVENE AKTUELNOSTI VEZANE ZA KRAJ POSLOVNE GODINE"


U Kragujevcu je 29. novembra 2019. godine, u organizaciji kompanije Paragraf, održano četvrto u nizu savetovanje na temu "Novine u poreskim i računovodstvenim propisima i poresko-računovodstvene aktuelnosti vezane za kraj poslovne godine."

Na savetovanju su prezentovane najnovije izmene i dopune poreskih zakona koje se uglavnom primenjuju počev od 1.1.2020. godine, pa su učesnici na vreme mogli da se upoznaju sa svim novinama koje ih očekuju od sledeće godine. Pored toga, bilo je reči i o onim temama koje su aktuelne krajem svake godine (popis imovine i utvrđivanje manjka, poreska amortizacija, predzaključne radnje i knjiženja.

Predavanja su držali istaknuti stručnjaci kompanije Paragraf i urednici stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" otvorio je savetovanje predavanjem o izmenama i dopunama poreskih zakona i ostalim poreskim aktuelnostima.

Zatim je usledilo izlaganje Suzane Kostić, višeg urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" o novim olakšicama za zapošljavanje i ostalim novinama iz oblasti poreza i doprinosa na zarade.

Naposletku je o pojedinim pitanjima vezanim za novi Zakon o računovodstvu, kao i o popisu imovine i obaveza, predzaključnim radnjama i knjiženju predavao Ivan Stevović, ovlašćeni revizor.

Posebno su razmatrane sledeće teme:

  • Najvažnije izmene i dopune poreskih zakona (PDV, dobit, dohodak, imovina, poreski postupak)
  • Nove olakšice za zapošljavanje
  • Test samostalnosti preduzetnika
  • Ostale poreske aktuelnosti
  • Novi Zakon o računovodstvu - pojedina pitanja
  • Popis imovine i obaveza
  • Predzaključne radnje i knjiženja
  • Ostale aktuelnosti

Savetovanje je bilo namenjeno finansijskim direktorima, računovođama, poreskim savetnicima, revizorima, kao i svim ostalim licima koja primenjuju poreske i računovodstvene propise u svom poslovanju.

Naredno savetovanje će biti održano u Požarevcu - 2. decembra 2019. (ponedeljak) - Hotel Dunav.

Izvor: Redakcija, 29.11.2019.