Zastava Bosne i Hercegovine

IZMENE I DOPUNE ZAKONA KOJI UREĐUJU POSTUPAK UPISA U KATASTAR I AKTUELNOSTI U VEZI RASPOLAGANJA IMOVINOM U JAVNOJ SVOJINI: Paragraf organizuje vebinar 30. novembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 30. novembra 2023. godine, vebinar na temu “Izmene i dopune zakona koji uređuju postupak upisa u katastar i aktuelnosti u vezi raspolaganja imovinom u javnoj svojini”.

Učesnici će na vebinaru imati priliku da se upoznaju sa izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru i Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, kao i sa izmenama i dopunama Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda.

Takođe, predmet vebinara su i brojne nedoumice i problemi u praksi koji se odnose na upravljanje imovinom u javnoj svojini, prava i obaveze korisnika i imalaca prava korišćenja, evidencija nepokretnosti u javnoj svojini, pribavljanje, otuđenje i davanje u zakup imovine koja je u javnoj svojini, sa posebnim osvrtom na mišljenja i stavove nadležnih organa.

Polaznici vebinara će se detaljno upoznati sa najnovijim izmenama i dopunama propisa koji regulišu oblasti državnog premera i katastra, upis u katastar i javne svojine, kao i sa aktuelnom praksom i mišljenjima nadležnih organa.

Vebinar je namenjen zaposlenima u državnim organima, organima i organizacijama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, javnim preduzećima, privrednim subjektima, advokatima i svim drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Teme vebinara:

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU I ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA

 • Katastar infrastrukture
 • Matični broj nepokretnosti
 • Upis po službenoj dužnosti i program realizacije
 • Pokretanje postupka zahtevom
 • Upis za potrebe eksproprijacije i princip prioriteta
 • Pretpostavka izvršenog upisa
 • Način pribavljanja podataka iz katastra
 • Prekršajne odredbe
 • Posebna evidencija o promenama na neupisanim nepokretnostima
 • Upis garažnog mesta
 • Izvod umesto lista nepokretnosti
 • Ukidanje katastarskog prihoda

AKTUELNOSTI U VEZI RASPOLAGANJA IMOVINOM U JAVNOJ SVOJINI

 • Poseban pravni režim javne svojine
 • Raspolaganje nepokretnim i pokretnim stvarima u javnoj svojini (pribavljanje, otuđenje, zakup i korišćenje)
 • Javne ustanove kao imaoci prava korišćenja na stvarima u javnoj svojini
 • Evidencija stvari u javnoj svojini (dostavljanje NEP - JS i ZOS -JS obrazaca)
 • Istek roka za upis prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno prava svojine javnog preduzeća i društva kapitala

Predavači:

 • Miloš Bjelanović - načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu
 • Bojana Jakšić Kovačević - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Izmene i dopune zakona koji uređuju postupak upisa u katastar i aktuelnosti u vezi raspolaganja imovinom u javnoj svojini“.


Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 01.11.2023.