Zastava Bosne i Hercegovine

PORESKA UPRAVA: Do poreskih uverenja elektronskim putem, bez plaćanja administrativne takse


Poreska uprava podseća poreske obveznike da mogu koristiti elektronske usluge za podnošenje zahteva za izdavanje poreskih uverenja o izmirenim obavezama koje su svim korisnicima portala E – porezi dostupne od 01. marta 2019. godine.

Elektronska uverenja se dobijaju odmah, bez potrebe odlaska i čekanja u filijalama Poreske uprave. Uverenja možete pronaći na portalu Poreske uprave ili klikom na link.

Preko portala e - porezi, poreski obveznici mogu elektronski podneti zahteve za izdavanje uverenja i dobiti uverenja u elektronskom obliku o:

  • plaćenim obavezama na svim uplatnim računima javnih prihoda,
  • uverenja o plaćenim doprinosima za zdravstveno osiguranje,
  • uverenja o plaćenom porezu na dodatu vrednost i uverenja o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku na BOP-u.

Za izdavanje uverenja elektronskim putem, poreski obveznici ne plaćaju administrativne takse. Ukoliko poreski obveznik ima neizmirene poreske obaveze može se obratiti nadležnom Odeljenju ili Odseku za poresko računovodstvo.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 29.10.2021.
Naslov: Redakcija