Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA: Od 1. januara 2022. godine nove cene administrativnih taksi u Beogradu


Sve lokalne administrativne takse građani i privrednici u Beogradu od 1. januara plaćaće za oko 3,3 odsto više. Odbornici Skupštine grada usvojili su Odluku o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama ("Sl. list grada Beograda", br. 93/2021), a od njene primene očekuje oko osam miliona dinara u gradskoj kasi tokom 2022. godine.

Najviše je poskupela naknada za unošenje imena Beograd u poslovno ime privrednog subjekta i udruženja. Vlasnici firmi koji budu želeli da one u svom nazivu imaju ime prestonice moraće da izdvoje 158.554 dinara, što je za oko 5.000 više nego dosad.

Korigovane su i cene za podnošenje zahteva, molbi, predloga i prijava, pa će Beograđani za njih morati da plate 10 dinara više, odnosno 330 dinara. Taksa za žalbe protiv rešenja koje donose organi gradske uprave ubuduće će iznositi 490 umesto 480 dinara. Za deset dinara biće skuplja i opomena kojom se obveznik poziva da plati taksu, pa će sada ovaj “podsetnik” građane koštati 290 dinara. Taksa se plaća i za uvid u spis kod organa odnosno organizacione jedinice, a svi koji žele da razgledaju gradsku i opštinsku dokumentaciju plaćaće deset dinara više, odnosno 380 dinara za svaki započeti sat.

Za po 50 dinara poskupeli su i zahtevi za davanje tumačenja, objašnjenja i mišljenja o primeni opštinskih i gradskih propisa, pa će građani koji budu tražili pojašnjenja od nadležnih u lokalnim samoupravama morati da izdvoje 1.660 dinara. To je iznos koji je utvrđen i Zakonom o republičkim administrativnim taksama, za propise republičkih organa.

“Sekretarijat za finansije je iznose taksi uskladio sa indeksom potrošačkih cena od 103,3 odsto u Republici Srbiji, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ostvaren u periodu od jula 2020. do juna 2021. godine, odnosno uvećao ih je za 3,3 odsto. Odluka o utvrđivanju visine taksi za sledeću godinu objavljuje se u Službenom listu grada Beograda najkasnije do 31. oktobra”, piše u obrazloženju Odluke.

Građani koji budu želeli da otkupe građevinsko zemljište u javnoj svojini radi izgradnje ili ozakonjenja objekta moraće da izdvoje 6.441 dinara, umesto dosadašnje takse od 6.235 dinara. Plaća se i Rešenje za uklanjanje zdravih stabala sa javnih zelenih površina u prigradskim beogradskim opštinama i košta 1.226 dinara, što je 40 dinara više nego dosad.

Među taksama koje se odnose na privrednike je rešenje za snabdevanje, utovar ili istovar novca, selidbe i obavljanje neodložnih komunalnih intervencija u pešačkoj zoni, a mesečna taksa za ove namene je sa 3.276 dinara skočila na 3.384 dinara. Rešenje o kretanju teretnih motornih vozila mimo utvrđenog režima saobraćaja košta 552 umesto 532 dinara, a rešenje o parkiranju teretnih vozila u istom periodu 3.384 umesto 3.276 dinara.

Vlasnici splavova moraće da izdvoje oko 1.000 dinara više, jer nova taksa za njihovo postavljanje košta 34.489 dinara.

“Rešenje o privremenom zauzeću javne površine umesto 10.060 iznosiće 10.956 dinara, ova taksa se naplaćuje za postavljanje bašte, zabavnih parkova i cirkusa”, navodi se u izmenama Odluke.

Za postavljanje tezgi Beograđani će morati da plate oko 150 dinara više, pa je nova taksa 4.979 dinara. Potvrda na izdatu saglasnost za zauzeće javne površine radi postavljanja bašte ugostiteljskih objekata umesto 2.824 sada košta 2.917 dinara. Rešenje o postavljanju objekta za oglašavanje, odnosno sredstava za oglašavanje ili reklama sada košta 6.461 dinar, a bilo je 6.255 dinara.

I taksisti će za razne dozvole i saglasnosti morati da računaju na veće izdatke. Zahtev za saglasnost da ispunjava uslove za obavljanje ove vrste prevoza, taksista će morati da izdvoji oko 40 dinara više. Za taksi dozvolu gotovo je isti iznos poskupljenja, pa ona sada košta 1.275 dinara. Duplikat jedinstvene krovne oznake TAXI je sada 4.698, umesto 4.548 dinara, a rešenje o postavljaju reklamnog panoa na krovu vozila 501, umesto dosadašnjih 485 dinara.

I oni koji žele da postave balon halu rešenje će morati da plate oko 250 dinara više, odnosno 11.137 dinara, dok će za rešenje za odobrenje njenog korišćenja morati da izdvoje 6.960 umesto 6.738 dinara.

Izvor: Vebsajt Biznis, 27.10.2021.
Naslov: Redakcija