Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O TURIZMU: Osiguravajuće kuće počele da izdaju polise agencijama


Osiguravajuće kuće počele su da izdaju polise osiguranja turističkim agencijama, čime se stvaraju uslovi za njihov dalji nesmetan rad, naveo je nekadašnji ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.

"Izdavanjem prvih polisa odblokirana je procedura za izdavanje licenci turističkim agencijama. Osiguravajuće kuće će na osnovu bilansa poslovanja i procene rizika za svaku pojedinačnu agenciju, nastaviti ovaj proces, ali je to sada stvar poslovnog odnosa između osiguravača i organizatora putovanja", naveo je Ljajić.

On je dodao i da je na snagu stupio novi Pravilnik o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020). On je otvorio mogućnost da ubuduće i bankarske garancije mogu biti alternativni način obezbeđivanja garancija putovanja, kao uslov za dobijanje licenci za turističke agencije.

"Agencijama je na ovaj način omogućeno da biraju koji je način obezbeđivanja uslova za dobijanje licence za njih povoljniji", zaključio je Ljajić i dodao da će polise važiti godinu dana.

Izvor: Vebsajt Nova, 27.10.2020.
Naslov: Redakcija