Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O JAVNOJ SVOJINI: 31. decembar 2020. godine rok za podnošenje zahteva za upis javne svojine jedinica lokalne samouprave i svojine javnih preduzeća i društva kapitala, čiji su osnivači Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina i jedinice lokalne samouprave


Oko 33 miliona evra donatorske pomoći prošlo je kroz program Exchange, namenjen lokalnim samoupravama, kaže generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić. U velikoj meri program je doprineo unapređenju javnih politika na lokalnom nivou, a trenutno se sprovodi peta faza tog programa.

Efikasno upravljanje imovinom, strateško planiranje i programsko budžetiranje, bili su predmet podrške u okviru programa Exchange 5, koji je zajedno sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu sprovodila Stalna konferencija gradova i opština. Deo koji se tiče efikasnog upravljanja imovinom ukazuje na to da je potrebno dati podršku lokalnim samoupravama, a da bi zakonsku obavezu izvršavali kvalitetnije.

"Razlozi za to su, pre svega, rokovi koje Zakon o javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018) daje, a koji kaže da će do kraja, 31. decembra ove godine, koja opština ne upiše svoju imovinu i ne podnese dokaze za to ta imovina postati državna, što nije u interesu lokalnih samouprava s obzirom da je ta situacija decenijama bila nerešena i često se nije znalo šta je čije", kaže Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština.

Takvo stanje bilo je u Požarevcu, gde je javna svojina bila upisana u više evidencija, a postojali su i objekti koji uopšte nisu bili upisani, ističe gradonačelnik tog grada.

"Grad Požarevac je imao evidentirano, daću vam jedan primer, 70 km različitih vodova dok za preostalih 130 km različitih vodova, niti smo imali evidenciju, niti smo ih imali upisanih. Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za te vodove i sada smo zahvaljujući Exchange 5 projektu i, moram još jednom da se zahvalim, donaciji Evropske unije, zahvaljujući svemu ovome mi sada ulazimo u proces i ozakonjenja ovih objekata", kaže Saša Pavlović, gradonačelnik Požarevca.

Građani su dobili još jedan alat u svoje ruke, da mogu na kvalitetan način da donose svoje planske odluke i utvrđuju budžete. Veliko Gradište je primer. Kažu da menjaju navike, te se predlog budžeta sada radi tako da meštani napišu svoje predloge.

"Razne manifestacije koje imamo preko čitave godine u samom gradu, Carevčevi dani i tako dalje, gde ljudi i na tim manifestacijama mogu da daju svoje predloge. Đački parlament srednje škole. Osnovci oni malo veći pa čak, rekao sam i deca iz vrtića nekim svojim idejama", kaže Dragan Milić, predsednik Opštine Veliko Gradište.

Proces kreiranja javnih politika i učešće građana deo su reforme javne uprave, koja se u Srbiji sprovodi uz podršku Evropske unije. Glavni koordinator procesa te reforme je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Izvor: Vebsajt RTV, Ana Mudrinić, 28.10.2020.
Naslov: Redakcija