Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Prethodna lista kandidata za predsednike osnovnih i prekršajnih sudova


U skladu sa članom 18 stav 3 Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), Komisija Visokog saveta sudstva, dana 28. oktobra 2020. godine u 12:00 časova, objavila je prethodnu listu kandidata za predsednika suda i to za: Osnopvni sud u Vranju, Osnovni sud u Vrbasu, Osnovni sud u Majdanpeku, Osnovni sud u Mladenovcu, Osnovni sud u Dimitrovgradu, Osnovni sud u Zrenjaninu, Osnovni sud u Lebanu, Osnovni sud u Šidu, Osnovni sud u Sremskoj Mitrovici, Osnovni sud u Rumi, Osnovni sud u Senti, Prekršajni sud u Kruševcu, Prekršajni sud u Pančevu, Prekršajni sud u Raškoj, Prekršajni sud u Trsteniku i Prekršajni sud u Čačku.

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 28.10.2020.
Naslov: Redakcija