Zastava Bosne i Hercegovine

NOVA ZAKONSKA OBAVEZA TURISTIČKIH AGENCIJA – ETURISTA: Paragraf organizuje vebinar 18. oktobra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 18. oktobra 2023. godine, vebinar na temu “Nova zakonska obaveza turističkih agencija – eTurista”.

Pravni okvir obaveze vođenja evidencije od strane turstičkih agencija preko Centralnog informacionog sistema (eTurista), sa pregledom obima, sadržine i načina vođenja evidencije, sa posebnim osvrtom na:

  • Zakon o turizmu
  • Prateće pravilnike
  • Ulogu ovlašćenih lica turističkih agencija u delu pristupa i unošenja podataka u Centralni informacioni sistem (eTurista)

Učesnici vebinara moći će da postavljaju pitanja i reše sve nedoumice u vezi sa temom na samom vebinaru.

Na vebinaru ćete doći do svih neophodnih informacija i uputstava koji se odnose na rad u Centralnom informacionom sistemu, u delu vođenja evidencija, kao obaveze propisane za turističke agencije, a imaćete i mogućnost postavljanja pitanja predavačima, eminentnim stručnjacima za oblast turizma.

Vebinar je namenjen svim turističkim agencijama kao i ostalim privrednim subjektima koji posluju u oblasti turizma.

Teme vebinara:

  • Način unošenja, rada, vođenja i korišćenja Centralnog informacionog sistema (eTURISTA) kao i njegova sadržina i vrste podataka
  • Pravni okvir za obavezu i postupak evidentiranja u Centralni informacioni sistem (eTURISTA) od strane turističkih agencija
  • Odgovori na pitanja

Predavači:

  • Vera Rovčanin-Orlović - načelnica Odeljenja za pravne poslove i drugostepeni upravni postupak, Sektor za turizam, Ministarstva turizma i omladine
  • Maša Kovačević - rukovodilac Grupe za centralno-informacioni sistem u turizmu i ugostiteljstvu, Sektor za turizam, Ministarstva turizma i omladine

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Nova zakonska obaveza turističkih agencija - eTurista“.


Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 01.10.2023.