Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Lista kandidata sa konačnom ocenom sa ispita za više sudove


Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je listu kandidata sa konačnom ocenom sa ispita za više sudove, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 21/20 od 6. marta 2020. godine, koju objavljuje dana 28.09.2020. godine na svojoj internet stranici u 10:30 časova.

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 28.09.2020.
Naslov: Redakcija