Zastava Bosne i Hercegovine

POSLOVANJE NEPROFITNIH INSTITUCIJA U 2020. GODINI: Dobit oko dve milijarde dinara


Neprofitne institucije su u 2020. godini iskazale pozitivan rezultat u iznosu od 1.977,6 miliona dinara, koji se smanjio za 64,4% u odnosu na 2019. godinu. U 46.488 neprofitnih institucija bilo je zaposleno 17.164 radnika, za 91 lice više u odnosu na prethodnu godinu.

Prema obliku organizovanja, udruženja su ostvarila najveći pozitivan rezultat, koji je iskazan u iznosu od 1.809,4 miliona dinara i koji je za 4,7% veći u poređenju sa prethodnom godinom. Ova najbrojnija grupa institucija, koja je brojala 26.864 udruženja, zapošljavala je i najviše radnika (7.654).

Pozitivno su poslovale sve i sve ostale grupe neprofitnih institucija, osim udruženja, društava i saveza u oblasti sporta. Ove institucije su u 2020. godini ostvarile negativan rezultat od 1.606 miliona dinara, koji je u prethodnoj godini bio pozitivan i iznosio je 1.860,3 miliona dinara. Ovo je, ujedno, druga grupa institucija po brojnosti (12.257) i broju zaposlenih radnika (4.150).

Ovo su podaci koji su utvrđeni na osnovu zbirno obrađenih podataka za statističke i druge potrebe za 2020. godinu i iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu, a podaci za ostale neprofitne institucije objavljeni su na infografici- Poslovanje neprofitnih institucija u 2020. godini.

Izvor: Vebsajt APR, 28.07.2021.
Naslov: Redakcija