Zastava Bosne i Hercegovine

RADNA VERZIJA NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA: Radna verzija biće spremna do 30. septembra 2021. godine


Ministarstvo kulture i informisanja donelo je odluku o formiranju Radne grupe za izradu radne verzije Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima, koju čini 34 člana koji su predstavnici novinarskih i medijskih udruženja, državnih organa i institucija.

Radna grupa ima zadatak da do 30. septembra ove godine dostavi Ministarstvu kulture i informisanja tekst radne verzije nacrta pomenutog zakona, nakon čega će biti sprovedena javna rasprava u skladu sa propisima.

Izvor: Vebsajt Vlade, 30.06.2021.
Naslov: Redakcija