Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA: Javni beležnici po službenoj dužnosti vrše upis prava u Katastar nepokretnosti


Papirologija koju kupci stanova moraju da regulišu nakon što formalno postanu vlasnici nekretnine često izgleda previše komplikovano. Katastar, poreska uprava, opština samo su neke od stanica koje morate da posetite. Jedna od najznačajnijih stavki je i uknjižba stana.

Ako je reč o zgradi koja se ne smatra novogradnjom, odnosno koja je već uknjižena, dakle izdate su građevinska i upotrebna dozvola, za uknjižbu stana u takvom objektu neophodno je uverenje opštinskog ili gradskog odseka za građevinske poslove, sa popisom svih stanova, kvadraturom, sobnošću i spratnošću stana. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda takvo uverenje, podaci o nekretnini mogu da se upišu i na osnovu nalaza i mišljenja sudskog veštaka građevinske struke.

Osim toga neophodno je priložiti i osnov sticanja, što može biti ugovor o prodaji nepokretnosti, rešenje o nasleđivanju, ugovor o doživotnom izdržavanju i slično.

Potrebna dokumentacija i konkretna procedura za uknjižbu stana zavisi od svakog pojedinačnog slučaja. Prvo je neophodno da objekat u kojem se stan nalazi bude uknjižen, jer nije moguće uknjižiti stan kao poseban deo objekta dok nije uknjižena zgrada u kojoj se on nalazi.

Zatim, procedura se razlikuje i u zavisnosti od toga da li je objekat izgrađen pre propisa o izgradnji objekata, da li su za objekat izdate građevinska i upotrebna dozvola ili je možda izgrađen nelegalno. Ukoliko se radi o novom objektu koji gradi investitor, za koji su izdate dozvole, nadležni organ u postupku objedinjene procedure dostavlja akte na osnovu kojih se objekat upisuje u katastar nepokretnosti.

Izmene postupka koje su učinjene Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018, 95/2018, 31/2019 i 15/2020), predviđeno je da javni beležnici po službenoj dužnosti vrše upis prava u Katastar nepokretnosti.

- Potrebna dokumentacija -

Na zvaničnom sajtu Republičkog geodetskog zavoda nalazi se spisak dokumentacije koja je potrebna za upis objekta sa upisom prava svojine.

Dakle, morate da podnesete popunjen zahtev za upis objekta, zajedno sa izjavom geodetske organizacije o prihvatanju izvršenja geodetskih radova na terenu. Obavezan je i elaborat geodetskih radova, koji dostavlja angažovana geodetska organizacija nakon izvršenih geodetskih radova na terenu, osim kada se geodetski radovi izvode za potrebe izdavanja upotrebne dozvole u objedinjenoj proceduri.

Ako je za objekat već izdata građevinska i upotrebna dozvola, dostavlja se građevinska i upotrebna dozvola u originalu ili overenoj fotokopiji sa klauzulom pravosnažnosti. Ako objekat ima posebne delove prilaže se i tehnička dokumentacija na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola i uverenje nadležnog organa o specifikaciji posebnih delova, a ako za nekretninu nije izdata građevinska dozvola, ona se pribavlja u postupku predviđenom Zakonom o ozakonjenju objekata.

U slučaju da nadležni organ nije u mogućnosti da izda uverenje, podaci o posebnom delu mogu se upisati na osnovu nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke.

Prilikom uknjižbe objekta neophodno je platiti i odgovarajuću taksu, a preporuka stručnjaka je i da budete strpljivi, jer ovakvi postupci najčešće umeju da potraju i po nekoliko meseci.

Izvor: Vebsajt Blic, M.A., 28.06.2021.
Naslov: Redakcija