Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Potrošači koji su robu kupili onlajn imaju pravo da raskinu ugovor ako rok za isporuku nije ispoštovan, a trgovac je u obavezi da vrati novac u roku od tri dana


Potrošači koji su onlajn kupili robu imaju pravo da raskinu ugovor ako rok za isporuku nije ispoštovan, a trgovac je u obavezi da vrati novac u roku od tri dana. Naglo povećanje prodaje u elektronskim prodavnicama, na koju je uticala pandemija COVID 19, dovelo je i do porasta broja prigovora potrošača koji se žale da kompanije ne obavljaju isporuke u ugovorenom roku, ne odgovaraju na pozive, mejlove i ne vraćaju novac. Šef pravnog tima Nacionalne organizacije potrošača Srbije Mladen Alfirović navodi da isporuke kasne i zato što kurirske službe imaju veći obim posla i ne stižu da dostave robu na vreme.

- Zakonski rok za isporuku je 30 dana, osim ako nije drugačije ugovoreno - objašnjava Alfirović. - Prodavac ima obavezu da to na ispravama, koje prate robu, jasno navede. Ukoliko ga ne ispoštuje, ugovor se raskida, osim ako kupac ne ostavi dodatni rok za ispunjenje obaveze. Ako trgovac ni tada ne obavi dostavu, ugovor se automatski raskida.

Alfirović navodi da je neophodno da potrošači koji imaju sličan problem pisanim ili elektronskim putem obaveste prodavca da je ugovor o prodaji raskinut zbog nepoštovanja roka isporuke prema Zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon).

- U obaveštenju treba da se pozovu na broj porudžbine ili drugi podatak koji su dobili prilikom naručivanja robe - kaže on. - Mogu da ostave i broj računa na koji žele da im se uplati novac, kako bi se procedure oko povraćaja olakšale i ubrzale.

Ako trgovac ne vraća novac u zakonskom roku do tri dana ili kupac ne može da stupi u kontakt sa njim, onda o svemu treba da obavesti inspekciju.

Ukoliko se reklamacija ne reši u zakonom propisanom roku, kupci mogu da raskinu ugovor i da zahtevaju povraćaj novca. - Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana za svu robu, osim za tehničku i nameštaj, gde je mesec dana - objašnjava Mladen Alfirović. - Ako prodavac odbije reklamaciju, kupac može da zatraži pomoć udruženja za zaštitu potrošača ili da angažuje veštaka i dalje se bori za svoja prava.

Izvor: Vebsajt Novosti, E. B. Talijan, 29.06.2020.
Naslov: Redakcija