Zastava Bosne i Hercegovine

VODIČ ZA ČLAN 10 EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA DOSTUPAN NA SRPSKOM JEZIKU


Vodič za član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima je deo serije vodiča kroz sudsku praksu koje Evropski sud za ljudska prava objavljuje kako bi informisao pravnike o značajnim presudama i odlukama koje je doneo.

U Vodiču koji imate pred sobom analizirana je i sažeta sudska praksa prema članu 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima koji se odnosi na slobodu izražavanja. Vodič obuhvata period od 1957. do 31. avgusta 2020. godine.

Ova publikacija je pripremljena u okviru projekta "Sloboda izražavanja i sloboda medija u Srbiji (JUFREX)" koji je deo zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope "Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022". Cilj ove zajedničke inicijative je pružanje pomoći korisnicima na Zapadnom Balkanu i Turskoj da usklade svoje pravne okvire i prakse sa standardima Saveta Evrope i Evropske unije u okviru procesa proširenja, tamo gde je to relevantno.

Izvor: Vebsajt Pravosudne akademije, 07.05.2021.