Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBAVEZA PRILAGANJA ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI - PRILOG 5A) ODLUKE - ZA ROBU KOJA SE UVOZI U OKVIRU HUMANITARNE POMOĆI ILI DONACIJA ZA OTKLANJANJE POSLEDICA POPLAVA U RS


Broj 148-10-483-25-3/3/2014
30.5.2014. god.

PREDMET: Obaveza prilaganja isprave o usaglašenosti - Prilog 5A) Odluke - za robu koja se uvozi u okviru humanitarne pomoći ili donacija za otklanjanje posledica poplava u RS

Odlukom o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava ("Sl. glasnik RS", broj 49/2013 - dalje Odluka) je propisano da za robu navedenu u Prilogu 5A) iste postoji obaveza pribavljanja isprave o usaglašenosti.

Ministarstvo privede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta, obavestio je Upravu carina, svojim aktom broj 110-00-54/2014-07, od 26. maj 2014.g., da za robu koja se uvozi u Republiku Srbiju u okviru humanitarne pomoći ili donacija za otklanjanje posledica poplava u republici, a koja je predmet tehničkih propisa iz nadležnosti Ministarstva privrede i navedena je u Prilogu 5A) Odluke, nije potrebno pribavljati isprave o usaglašenosti u skladu sa tim propisima.

Kako je Ministarstvo privrede dalo generalno mišljenje po ovom pitanju, nije potrebno da se stranke pojedinačno obraćaju ovom ministarstvu radi dobijenja mišljenja da za konkretnu robu ne postoji obaveza prilaganja isprave o usaglašenosti prilikom uvoza, ukoliko se ista uvozi kao humanitarna pomoć, odnosno za potrebe otklanjanja posledica poplave. Ovom prilikom napominjemo da nisu svi tehnički propisi, iz kojih proizilazi obaveza pribavljanja isprave o usaglašenosti, u nadležnosti  Ministarstva privrede, tako da je neophodno proveriti u Inoviranoj tabeli Priloga 5A) Odluke, da li je uz konkretnu tarifnu oznaku navedeno Ministarstvo privrede kao nadležno.

Navedeni dokument se nalazi na sajtu Uprave carina, putanja: Zakoni i propisi/Drugi akti/ Inovirana tabela Priloga 5A) Odluke, kao i na portalu, putanja: Raspisi/TARIS/Grupa za TARIS/Isprave o usaglašenosti/ Inovirana tabela Priloga 5A) Odluke.

Ovom prilikom napominjemo da se gore navedeno takoĎe ne odnosi na obavezu prilaganja isprave o usaglašenosti, shodno Pravilniku o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi ("Sl. glasnik RS", broj 11/2012) - Prilog 6) Odluke. Po dobijanju stava Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija o ovom pitanju, obavestićemo sve carinarnice.

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 1.6.2014.