Zastava Bosne i Hercegovine

PROGRAM INFORMISANJA I EDUKACIJE BIRAČA ZA PERIOD OD 2024. DO 2026. GODINE: Primena počinje odmah


Republička izborna komisija utvrdila je Program informisanja i edukacije birača za period od 2024. do 2026. godine, a njegova primena će početi odmah.

Cilj programa je da se kroz organizovane akcije podigne svest o funkciji i sadržaju izbornog prava kao jednog od osnovnih ljudskih prava, kao i o vrednosti i značaju slobodnog, tajnog i ličnog glasanja na izborima, a programom se ispunjava i jedna od prioritetnih preporuka ODIHR koje se odnose na unapređenje izbornog procesa u Srbiji.

"Ideja je da se posebnom odlukom utvrdi godišnji plan rada za sprovođenje ovog programa, a i da se obezbede potrebna finansijska sredstva", rekao je predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević.

Podsetio je da je Zakonom o izboru narodnih poslanika ("Sl. glasnik RS", br. 14/2022) iz 2022. godine, proširena nadležnost RIK na informiranje i edukaciju birača, čime su, prema njegovim rečima, stvoreni normativni preduslovi za planiranje i sprovođenje tih aktivnosti.

"Ovo je jedan od osnovnih elemenata koji garantuju unapređenje standarda izbornog procesa, što naravno dovodi do povećanja svesti, vrednosti i značaja slobodnog, tajnog i ličnog glasanja", istakao je on.

Dodao je da je izrada programa edukacije i informisanja birača prepoznata i od strane misije za posmatranje izbora ODIHR, a kada je reč o tekstu Dimitrijević je naveo da je rađen u saradnji sa Međunarodnom fondacijom za izborne sisteme (IFES) i Kancelarijom OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

Budući da su izbori završeni, naveo je da su se stekli uslovi da se nastavi rad na ovom projektu.

On je dodao i da su članovima RIK-a, članovi ODIHR-a na radionicama predstavili savremene metode kako da RIK doprinese ukupnoj edukaciji birača, odnosno informisanosti birača u Srbiji.

Dimitrijević je izneo sve ključne poruke koje su od značaja za realizaciju programa, zatim sve predloge, planove koje RIK ima, ali i radionice, web prezentacije, poruke koje će u cilju edukacije birača biti odrađene.

Podsetio je da je ODIHR ranije preporučio da Republička izborna komisija treba da razvije blagovremeni, sveobuhvatan i usmereni program edukacije birača, uključujući edukaciju o pravima birača, sprečavanju grupnog glasanja, važnosti tajnog glasanja, kako bi se efektivno poboljšalo ostvarivanje prava glasa.

"Suština je da moramo obezbediti da poruke koje budu poslate budu i primljene, a da ih primaoci razumeju na najefikasniji način i na osnovu svega toga će se vršiti tzv. evaluacija", rekao je on.

On je naveo i da će kanali komunikacije biti televizija, radio, informativni portali, dnevne i nedeljne novine, web prezentacije Republičke izborne komisije, društvene mreže, a predviđena je i direktna komunikacija sa biračima (interaktivne radionice, simulacije glasanja...).

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt RTV, 28.03.2024.
Naslov: Redakcija