Zastava Bosne i Hercegovine

DONETI NOVI PRAVILNICI ZA PRIMENU ZAKONA O FISKALIZACIJI


Ministar finansija doneo je pravilnike za primenu novog Zakona o fiskalizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020), i to:

Pravilnik o načinu čuvanja zaštite podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja koji se primenjuje od 1. januara 2022. godine.

Ovaj pravilnikuređuje čuvanje podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja do momenta prenosa fiskalnih podataka Sistemu za upravljanje fiskalizacijom (dalje: SUF) Poreske uprave.

Detaljnije o zaštiti fiskalnih podataka Poreska uprava će objaviti Tehnički vodič na svom portalu.

• Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi koji se primenjuje od 1. januara 2022. godine.

Imajući u vidu da je jedna od novina koju Zakon o fiskalnim kasama uvodi i automatsko dostavljanje fiskalnih podataka Poreskoj upravi u realnom vremenu, ovaj pravilnik bliže uređuje komunikaciju i razmenu podataka između elektronskog fiskalnog uređaja i SUF-a. Takođe je predviđeno da će dodatna tehnička uputstva biti data u Tehničkom vodiču Poreske uprave.

• Pravilnik o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa koji se primenjuje od 1. januara 2022. godine.

Još jedan od novina je i mogućnost provere ispravnosti fiskalnog računa. Ovu proveru kupci, odnosno primaoci fiskalnih računa mogu sprovesti preko sistema za proveru fiskalnih računa Poreske uprave.

• Pravilnik o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa koji se primenjuje od 1. jula 2021. godine.

Kako je predviđeno da obveznik fiskalizacije koristi bezbednosni element za potpisivanje fiskalnih računa za potrebe sprovođenja postupka fiskalizacije i potvrde identiteta prilikom razmene podataka i informacija sa Poreskom upravom, doneti pravilnik bliže uređuje šta predstavlja bezbednosni element, način izdavanja kao i postupanja u slučaju krađe, oštećenja ili uništenja istog.

Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa koji se primenjuje od 1. januara 2022. godine.

Ovaj pravilnik bliže uređuje i fiskalne dokumente koji mogu biti izdati preko elektronskog fiskalnog uređaja, zatim nove mogućnosti koje će fiskalni uređaji imati u pogledu transakcija, s obzirom na to da će se moći vršiti i storniranje računa ili refundacija, kao i nove oznake za sredstva plaćanja (ukoliko se npr. plaćanje vrši vaučerom).

Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora koji se primenjuje od 1. novembra 2021. godine.

S obzirom na to da je obveznik fiskalizacije dužan da pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja Poreskoj upravi elektronskim putem dostavi podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj, i to za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju odvojeno, pravilnik propisuje da obveznik podnosi zahtev a generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora elektronskim putem, kao i podatke koje je neophodno dostaviti.

Svi navedeni pravilnici objavljeni su u "Sl. glasniku RS", br. 31/2021 od 31.3.2021. godine.

Detaljna objašnjenja o svakom od pravilnika daćemo u posebnom komentaru, koji ćemo uskoro objaviti u elektronskom i štampanom izdanju časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Izvor: Redakcija, 01.04.2021.