Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA RS: Utvrđen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o registru administrativnih postupaka.

Uspostavljanje registra kao javno dostupne elektronske baze svih administrativnih postupaka koje, na zahtev privrednih subjekata i građana sprovodi javna uprava, ima za cilj da pojednostavi ostvarivanje prava i izvršenje obaveza regulisanim subjektima, odnosno da smanji administrativno opterećenje privredi i građanima.

Uspostavljanjem ovog registra ostvariće se efikasniji rad javne uprave, s obzirom na to da će se obezbediti jednoobraznost u postupanju, a građani i privrednici će u svakom trenutku imati uvid u dokumentaciju, obrasce, iznose taksi i naknade.

Članovi Vlade usvojili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, čiji je cilj da se pojednostavi postupak utvrđivanja poreske obaveze za obveznike koji ostvaruju prihode po osnovu rada na koje se porez plaća samooporezivanjem, kao i smanjenje troškova administriranja poreske obaveze.

Ključnom izmenom utvrđuje se visina normiranih troškova po osnovu prihoda od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem.

Poreska prijava se podnosi u roku od 30 dana od isteka kvartala u kome su prihodi ostvareni.

Uvedenim izmenama, po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad, na koje se porez plaća samooporezivanjem, a koji su ostvareni u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 30. septembrom 2021. godine, porez se utvrđuje rešenjem poreskog organa ukoliko nije:

• nastupila zastarelost utvrđivanja poreske obaveze;

• pravosnažno okončan postupak utvrđivanja poreske obaveze;

• pre stupanja na snagu ovog zakona plaćena poreska obaveza.

Novim zakonskim rešenjem ne plaća se porez na dohodak građana na navedene prihode ostvarene u kalendarskoj godini u visini do 384.000 dinara godišnje, a deo prihoda koji je iznad tog iznosa umanjuje se za normirane troškove od 43 odsto od ostvarenih prihoda.

Poreska obaveza po osnovu navedenih prihoda plaća se na 120 jednakih mesečnih iznosa.

Odredbe zakona primenjivaće se od 1. oktobra 2021. godine, osim odredbe koja se odnosi na prihode ostvarene u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 30. septembrom 2021. godine, na koje se porez plaća samooporezivanjem, koja će se primenjivati od dana stupanja na snagu zakona.

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojim se precizira utvrđivanje i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu ugovorene naknade koja je ostvarena u periodu od 1. januara 2015. godine do 30. septembra 2021. godine, od lica koje prilikom isplate naknade nije obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa.

Doprinosi se utvrđuju rešenjem poreskog organa i plaćaju saglasno odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje odredbe se odnose na poreski tretman ugovorene naknade ostvarene u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 30. septembrom 2021. godine na koju se porez plaća samooporezivanjem.

Na sednici je usvojen Predlog zakona o izmenama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama kojim se usaglašavaju rokovi predviđeni Predlogom zakona o elektronskom fakturisanju.

Usvojenim Predlogom zakona o potvrđivanju Sporazuma o podsticanju investicija između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država dodatno se podstiče ekonomska saradnja dveju zemalja kroz proširenje ponude finansijskih instrumenata Međunarodne razvojne korporacije (DFC) za razvoj privrede Srbije.

Republika Srbija je prva država u regionu, i među prvima u svetu koja je sklopila takvu vrstu sporazuma.

Proširenje ponude finansijskih instrumenata DFC u Srbiji predstavlja jasan pokazatelj stranim investitorima da Republika Srbija nastavlja da bude glavni pokretač ekonomskog razvoja u regionu i sigurna zemlja kako za strane, tako i za domaće investicije.

Članovi Vlade usvojili su Predlog zakona o predmetima od dragocenih metala kojim se uređuje sprovođenje nadzora i održavanje propisanih uslova kod proizvođača, uvoznika i zastupnika ovih predmeta.

Vlada Republike Srbije donela je odluku da Severnoj Makedoniji uputi donaciju od 40.000 doza vakcine Sputnjik V, kako bi se građanima te zemlje pomoglo u borbi protiv pandemije COVID-19.

Izvor: Vebsajt Vlade, 01.04.2021.
Naslov: Redakcija