Zastava Bosne i Hercegovine

OGRANIČENJA RADNOG VREMENA I PROSTORNA OGRANIČENJA ZA PERIOD OD 5. APRILA 2021. GODINE OD 06.00 ČASOVA PA DOK NALAŽE EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA: Doneta Naredba o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 - "Sl. glasnik RS", br. 33/2021


Naredbom o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 se utvrđuju ograničenja radnog vremena i prostorna ograničenja za period od 5. aprila 2021. godine od 06.00 časova pa dok nalaže epidemiološka situacija.

Neće raditi objekti u kojima se obavljaju delatnosti:

1) pružanja usluga u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi, i sl.), osim onih ugostiteljskih objekata koji imaju otvoreni deo objekta (baštu) za koji imaju dozvolu za zauzeće izdatu od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, tako što se mogu pružati ugostiteljske usluge samo na otvorenom delu objekta, s tim da:

 • korisnici usluga moraju nositi zaštitne maske sve vreme boravka u objektu (u momentima kada ne konzumiraju hranu ili piće),
 • zaposleni moraju nositi zaštine maske, naročito prilikom pripreme hrane i pića i usluživanja,
 • između stolova mora biti razmak od najmanje dva metra, tako što se taj razmak računa između osoba koje sede za različitim stolovima,
 • za stolom ne može sedeti više od pet osoba,
 • ukoliko ne postoje stolovi i stolice za sedenje na otvorenom delu, rastojanje između svih prisutnih lica na otvorenom delu mora biti takvo da na svakih 9 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice,
 • otvoreni deo objekta mora biti fizički odeljen od javne površine u smislu da se mora postaviti fizička prepreka (barijera) između tog dela i javne površine tako da između korisnika usluga i lica na javnoj površini bude razmak od minimum 3 metra,
 • ne može se izvoditi muzičko-scenski program uživo (tzv.živa muzika) i
 • radno vreme je svakog dana od 06.00 do 22.00 časova.

2) pružanja usluga u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (tržni centri i sl.).

U radnom vremenu svakog dana od 06.00 do 22.00 časa mogu raditi:

 • apoteke (uključujući veterinarske i poljoprivredne apoteke);
 • restorani i drugi prostori u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smeštaju, u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja;
 • objekti u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta);
 • objekti, radnje i servisi i sl. u kojima se vrše stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti, finansijske delatnosti i delatnost osiguranja, promet nekretnina, informisanje i komunikacija, administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, zanatske i druge uslužne delatnosti;
 • objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti sporta (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.);
 • objekti u kojima se obavlja delatnost priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.);
 • trgovinske i druge radnje i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, prodavnice hrane za životinje (pet šopovi, prodavnice stočne hrane i dr.), zatvorene i otvorene pijace,
 • radnje i prodajna mesta u okviru otvorene ili zatvorene pijace (mesare, pečenjare, specijalizovane prodavnice hrane i sl.);
 • radnje, prodajna mesta i mesta u kojima se prodaje roba na malo ili pružaju usluge, a koji prodaju ili pružanje usluga obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine;
 • objekti u kojima se pružaju usluge u oblasti kulture (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije).

3. Mogu raditi bez ograničenja radnog vremena:

 • apoteke (uključujući veterinarske i poljoprivredne apoteke),
 • benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva,
 • trgovinski, ugostiteljski i drugi objekati koji vrše dostavu hrane;
 • ordinacije i laboratorije u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarske ordinacije i laboratorije i sl.

4. U radnom vremenu iz tač. 1. i 2. ove naredbe, u svim objektima kojima je dozvoljen rad pravno lice ili preduzetnik mora obezbediti da rastojanje između svih prisutnih lica bude takvo da na svakih 9 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice, osim za teretane/fitnes centre/spa gde na svakih 16 metara

Tekst Naredbe možete pročitati u nastavku:

Na osnovu člana 14. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 ("Službeni glasnik RS", br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21 i 29/21), na predlog Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19,

Ministar zdravlja donosi

NAREDBU

o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19

1. Ovom naredbom utvrđuju se ograničenja radnog vremena i prostorna ograničenja za period od 5. aprila 2021. godine od 06.00 časova pa dok nalaže epidemiološka situacija.

2. Neće raditi objekti u kojima se obavljaju delatnosti:

 • pružanja usluga u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi, i sl.), osim onih ugostiteljskih objekata koji imaju otvoreni deo objekta (baštu) za koji imaju dozvolu za zauzeće izdatu od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, tako što se mogu pružati ugostiteljske usluge samo na otvorenom delu objekta, s tim da:
  • korisnici usluga moraju nositi zaštitne maske sve vreme boravka u objektu (u momentima kada ne konzumiraju hranu ili piće),
  • zaposleni moraju nositi zaštine maske, naročito prilikom pripreme hrane i pića i usluživanja,
  • između stolova mora biti razmak od najmanje dva metra, tako što se taj razmak računa između osoba koje sede za različitim stolovima,
  • za stolom ne može sedeti više od pet osoba,
  • ukoliko ne postoje stolovi i stolice za sedenje na otvorenom delu, rastojanje između svih prisutnih lica na otvorenom delu mora biti takvo da na svakih 9 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice,
  • otvoreni deo objekta mora biti fizički odeljen od javne površine u smislu da se mora postaviti fizička prepreka (barijera) između tog dela i javne površine tako da između korisnika usluga i lica na javnoj površini bude razmak od minimum 3 metra,
  • ne može se izvoditi muzičko-scenski program uživo (tzv.živa muzika) i
  • radno vreme je svakog dana od 06.00 do 22.00 časova.
 • 2) pružanja usluga u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (tržni centri i sl.).

2. U radnom vremenu svakog dana od 06.00 do 22.00 časa mogu raditi:

 • apoteke (uključujući veterinarske i poljoprivredne apoteke);
 • restorani i drugi prostori u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smeštaju, u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja;
 • objekti u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta);
 • objekti, radnje i servisi i sl. u kojima se vrše stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti, finansijske delatnosti i delatnost osiguranja, promet nekretnina, informisanje i komunikacija, administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, zanatske i druge uslužne delatnosti;
 • objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti sporta (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.);
 • objekti u kojima se obavlja delatnost priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.);
 • trgovinske i druge radnje i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, prodavnice hrane za životinje (pet šopovi, prodavnice stočne hrane i dr.), zatvorene i otvorene pijace,
 • radnje i prodajna mesta u okviru otvorene ili zatvorene pijace (mesare, pečenjare, specijalizovane prodavnice hrane i sl.);
 • radnje, prodajna mesta i mesta u kojima se prodaje roba na malo ili pružaju usluge, a koji prodaju ili pružanje usluga obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine;
 • objekti u kojima se pružaju usluge u oblasti kulture (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije).

3. Mogu raditi bez ograničenja radnog vremena:

 • apoteke (uključujući veterinarske i poljoprivredne apoteke),
 • benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva,
 • trgovinski, ugostiteljski i drugi objekati koji vrše dostavu hrane;
 • ordinacije i laboratorije u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarske ordinacije i laboratorije i sl.

4. U radnom vremenu iz tač. 1. i 2. ove naredbe, u svim objektima kojima je dozvoljen rad pravno lice ili preduzetnik mora obezbediti da rastojanje između svih prisutnih lica bude takvo da na svakih 9 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice, osim za teretane/fitnes centre/spa gde na svakih 16 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice.

5. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 ("Službeni glasnik RS", br. 22/21, 23/21 i 25/21).

6. Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Broj 500-01-00130/1/2021-23

U Beogradu, 4. aprila 2021. godine

Izvor: Redakcija, 04.04.2021.