Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE: Inicijativa A 11 dostavila predlog izmena


Inicijativa A 11 je početkom februara 2021. godine postala članica Posebne radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije.

Prva sednica Posebne radne grupe održana je 22. februara 2021. godine i na njoj su pored predstavnika tri organizacije civilnog društva (Inicijativa A 11, Asocijacija Duga i Civil Right Defenders) prisustovali i predstavnici Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnika građana i predstavnici više ministarstava zajedno sa ministarkom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Gordanom Čomić, koja je ujedno i rukovodilac ove Posebne radne grupe.

Na istoj sednici članovima Posebne radne grupe predstavljena je i poslednja verzija Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, a članovima Posebne radne grupe ostavljen je rok od nešto više od 24 časa da dostave svoje komentare na Nacrt.

Inicijativa A 11, na osnovu svojih iskustava iz pružanja podrške Romima, raseljenim licima, osobama u situaciji siromaštva, kao i drugim višestruko diskriminisanim grupama Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog dostavila je svoj predlog za izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije.

Predlog Inicijative A 11 možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt A11, 24.02.2021.
Naslov: Redakcija